stars24.cz

Systém kontroly mostů v Česku je propracovaný a dostatečný. Některé mostní konstrukce jsou však z hlediska údržby podfinancované. Dnes to sdělili odborníci na statiku mostů. Reagovali tak na sobotní zřícení lávky pro pěší v Praze-Troji, při kterém byli zraněni dva lidé těžce a dva lehce.

"Domnívám se, že kontroly jsou dostatečné. Předpisy, které způsob kontrol požadují, jsou až na drobné výjimky dodržovány. Běžnou kontrolu provádí správce mostu. V rozmezí maximálně pěti let provede kontrolu každého mostu na veřejné síti odborník nezávislý na správci. Oprávnění k této činnosti je nutné po čtyřech letech obnovit," uvedl čestný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Václav Mach. Sám navrhl například silniční most přes Berounku v pražských Lahovicích. "Z ekonomických nebo politických důvodů se bohužel někdy nerealizují úpravy, které z těchto prohlídek vyplynou. Havarijní případy se ale řeší vždy," doplnil.

Trojská lávka podle něj byla zcela mimořádná konstrukce, a to jak návrhem, tak technologií. "Po 30 letech můžeme mít na některé konstrukce trochu jiný názor, protože technika se velmi rychle rozvíjí. Z vlastní zkušenosti ale vím, že odpovědný projektant i dodavatel vše navrhují a staví vždy s myšlenkou, aby výsledné dílo bylo co nejlepší," dodal Mach.

Systém kontroly mostů považuje za dostatečný také autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Václav Losík. Dopravní stavby jsou však podle něj z hlediska údržby dlouhodobě podfinancované. "Platí to jak pro některé mostní konstrukce, tak pro silniční síť jako takovou. Nestačí nové komunikace stavět, ale také je třeba ty stávající udržovat v lepším stavu, než v pouhé provozuschopnosti," uvedl Losík.

Podle Macha zcela zabránit havárii prakticky nejde. "Nedaří se to ani u daleko sledovanějších konstrukcí, jako jsou třeba raketoplány nebo družice. Je možné omezit riziko vzniku havárie. Nejsem ale dostatečně obeznámen s kroky, které byly v tomto směru učiněny (u trojské lávky)," sdělil Mach.

Mostem, který je ohrožen havárií, je podle něj Libeňský most. "Oprava již není možná. Vynakládání peněz na přestavbu této dožívající a technicky zastaralé konstrukce považuji za vyhazování peněz," podotkl.

Příčiny zřícení lávky v Praze-Troji určí soudní znalec. Podle odborníků ze stavební fakulty ČVUT bylo příčinou pádu pravděpodobně přetržení hlavních nosných lan v důsledku koroze. Neštěstí vyšetřuje policie. Město Praha přiznává, že lávka byla ve špatném stavu. Tvrdí ale, že stav nebyl havarijní a nic nenasvědčovalo tomu, že by lávka z roku 1984 měla spadnout. V dohledné době ji nahradí provizorní přemostění Vltavy. Zraněné lidi chce město odškodnit.

Témata:

pád betonové lávky u Trojského zámku v Praze (2. 12. 2017) | Mosty obecně | Praha | stars24.cz

Vstoupit do diskuse