Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který má server stars24.cz k dispozici, ukázal, že meziročně vzrostl počet Čechů, kteří se domnívají, že v ČR žije příliš mnoho cizinců. Ukázalo se také, jak si tuzemští občané představují soužití s cizinci.

Přesně dvě pětiny Čechů momentálně soudí, že v České republice žije příliš mnoho cizinců. V dlouhodobém horizontu takových lidí ubylo, ještě před 10 lety vadil počet cizinců žijících u nás 57 % občanů. Minulý rok však o příliš velkém množství cizinců mluvilo pouze 35 % dotázaných. Jen 2 % lidí by navíc uvítala příchod dalších cizinců.

Drtivá většina respondentů (77 %) se navíc domnívá, že cizinci by měli pobývat v Česku jen za určitých podmínek. Za nejpřijatelnější důvod považují Češi studium, až s výrazným odstupem je následuje sloučení rodiny a zaměstnání. Naopak zdůvodnění tím, že se tady cizincům líbí, považuje za přijatelný důvod jen 38 % dotázaných.

Bez procenta tři čtvrtiny českých občanů jsou toho názoru, že cizinci, kteří tu chtějí být, by měli respektovat naše zvyklosti. Jen dvě procenta respondentů souhlasí s tím, abychom cizincům v Česku naopak umožnili žít podle jejich zvyklostí.

Podle posledních dostupných údajů se počet cizinců žijících v Česku neustále zvyšuje, ke konci srpna 2018 tu žilo více než 552 tisíc zahraničních občanů. 322 tisíc z nich pochází ze třetích zemí mimo EU, jejich podíl tak činí 58,4 %.

Tabulce podle státní příslušnosti vévodí Ukrajinci, kterých je v ČR 126 tisíc. Slováků je zhruba o 10 tisíc méně, Vietnamců na pomyslném třetím místě už je jen necelých 61 tisíc. Mezi nejlepšími deseti jsou ještě Rusové, Němci, Poláci, Bulhaři, Rumuni, Američané a Mongolové.

CVVM provedlo průzkum v první polovině března a zapojila se do něj tisícovka lidí starších 15 let.

Témata:

průzkumy | Lidé | Cizinci | stars24.cz

Vstoupit do diskuse