NKÚ a Praha ve sporu? Kontroloři kritizují rozdělování dotací, magistrát se jim vysmál

Magistrát hl. m. Prahy

Autor: Jiří Hrabal, stars24.cz

8. dubna 2019 14:31 | Aktualizováno: 8. dubna 2019 18:39

Nejvyšší kontrolní úřad dnes Praze vyčetl neefektivní rozdělování dotací na sociální projekty. Magistrát, který podle NKÚ nejspíš nedokáže splnit stanovené cíle, se hájí. Závěry kontrolorů označil za nesprávné, mluví o laické interpretaci podkladů a nepochopení problematiky.

Dnešní zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu ukázalo, že Praha při rozdělování dotací na boj s chudobou a na sociální začleňování v letech 2014 až 2017 nepostupovala vždy efektivně. Hlavní město rozdělovalo podporu poměrně jednostranně, nesledovalo účelnost projektů a podle všeho nedosáhne na vytyčené cíle.

Do listopadu 2018 například vzniklo jediné ze 112 plánovaných zázemí pro služby a sociální práci. Do stejného data rovněž získal podporu pouze jeden projekt na čtyři sociální byty, ač jich za peníze z programu má vzniknout 137. V průměru devět z deseti projektů se týkalo kulturně komunitních center a sociálních podniků.

NKÚ také zjistil, že celých 40 % projektů má jen omezený přínos k sociálnímu začleňování a k boji s chudobou. Některé projekty podle NKÚ vůbec neměly být podpořeny. Ani proces schvalování nebyl podle kontrolorů efektivní, namísto sedmi měsíců trval v extrémních případech i rok a půl.

Místo odpovědi na dotazy redakce serveru stars24.cz nám byla tiskovým oddělením magistrátu zaslána tisková zpráva, v níž je uvedeno, že Praha se závěry NKÚ zásadně nesouhlasí. Podle zodpovědných zástupců města se úřad při kontrole dopustil zásadních pochybení.

„Závěry kontroly jsou výsledkem nesprávné a laické interpretace podkladů, zásadního nepochopení problematiky a ignorování doložených odborných stanovisek,“ uvedl pověřený ředitel Odboru evropských fondů magistrátu Karel Andrle v tiskové zprávě, kterou obdržel server stars24.cz.

NKÚ podle něj prezentuje namísto faktů subjektivní názory svých úředníků. „Do značné míry to chápu, jelikož se jedná o složitou a komplexní problematiku, na druhou stranu je to o to smutnější, jelikož úředníci magistrátu strávili nadstandardní množství času úzkou spoluprací s kontrolory ve snaze jim pomoci s vpravením se do problematiky,“ dodal Andrle.

Výsledky nezávislých auditů a kontrol podle magistrátu dlouhodobě potvrzují, že řídící orgán operačního programu Praha – pól růstu vykonává svoji činnost správně. V rámci programu může být do roku 2023 vyčerpáno přes 1,3 miliardy korun, zhruba polovinu představují prostředky z evropských fondů.

Témata: nkú Praha dotace Sociální bydlení magistráty Praha