Čeští důchodci trpí! Stále častěji končí na ulici, nemají peníze ani co jíst!

Ilustrační fotografie

Autor: Libor Frýdl, stars24.cz

7. dubna 2019 11:20

V závažné bytové nouzi právě teď vyrůstá 20 000 dětí, strmě stoupá i počet seniorů na ubytovnách. Vyplývá to z první Zprávy o vyloučení z bydlení, kterou Platforma pro sociální bydlení a organizace Lumos otevírají nový každoroční formát informování o stavu bytové nouze v českých městech. Z dat vyplývá, že obce samy situaci nevyřeší. Bez podpory komplexní legislativy vyroste bez domova další generace, která nepoznala stabilní domov.

V závažné bytové nouzi se v roce 2018 podle zprávy nacházelo 54 000 domácností. To znamená 83 000 osob, z nichž je téměř čtvrtina nezletilých. Většina žije na ubytovnách (17 900 domácností) nebo bez střechy (16 600 domácností). Alarmující je 70% nárůst počtu domácností s osobami nad 65 let žijících na ubytovnách mezi lety 2015–2018.

„V průběhu našeho půlročního sběru a analýzy dat se ukázalo, že města zpravidla nemají přehled o počtu rodin v bytové nouzi žijících na jejich území. Dvě třetiny dotázaných obcí uvedly, že o počtech takových rodin  nevedou evidenci nebo zaslaly nerealistické odhady. Neplatí tedy, že místní samosprávy znají situaci nejlépe,” říká spoluautor zprávy a ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák ve zprávě, kterou má stars24.cz k dospozici.

„Data také ukazují, že dvě třetiny obcí s největší koncentrací bytové nouze rodin prakticky neposkytují sociální byty. A u zbylé třetiny se pouze do 15 % sociálních bytů dostanou rodiny, které se opravdu nacházejí v závažné bytové nouzi,” doplňuje analytik organizace Lumos a hlavní editor zprávy Jan Klusáček.

Polovina domácností, která je v ČR vyloučena z normálního bydlení, žije na území pouhých 14 obcí s rozšířenou působností. Zvláště tyto obce si s řešením situace poradí samy jen stěží. Jedná se například o Prahu (9 810 domácností), Ostravu (4 230), Brno (1 990), Olomouc (1 060) a Ústí nad Labem (1 080).

Opatření, která připravila současná vláda, nebudou stačit. Program Výstavba je totiž schopen zajistit pouze 1 400 nových sociálních bytů pro celou ČR. Současných 54 000 domácností v bytové nouzi by se tedy dočkalo zlepšení své situace až zhruba za 40 let.

„Stavět je třeba, ale nestačí to. Těch 20 tis. dětí v bytové nouzi nemůže čekat na důstojné bydlení 40 let. Je zřejmé, že se Česká republika neobejde bez zákona, který legislativně ukotví povinnosti obcí, jasně vymezí kompetence orgánů státní správy a zároveň zajistí stabilní financování široké škály nástrojů pro prevenci a řešení bytové nouze,” vysvětluje Lesák.

Témata: důchodci češi Bezdomovci