Mají úředníci smysl pro humor? Asi jak kteří, což potvrzuje nedávný kuriózní případ z Brna. Tamní magistrát si naběhl s nevídanou gramatickou chybou, na níž v odvolání upozornil muž, který přišel o řidičský průkaz.

„Odvolatel uvádí, že jak je uvedeno v odůvodnění, správní orgán I. stupně jej vyzívá k předložení listiny – řidičského průkazu. Vzhledem k zápisu slova vyzívá je zřejmé, že se nejedná o tvar slovesa vyzývat, příbuzného s vyjmenovaným slovem nazývat se, ale o tvar slovesa zívat s předponou vy,“ píše se v odvolání, které poukazuje na evidentní gramatickou chybu úředníka.

„Odvolatel se tedy domnívá, že byl vyzván, aby zíval tak dlouho, až vyzívá řidičský průkaz, což je neproveditelné a dle názoru odvolatele nezákonné,“ stojí v řidičově obraně, kterou na svém webu zveřejnil právní aktivista Tomáš Pecina.

Příslušný krajský úřad vzal ale toto odvolání naprosto vážně. A to až v takové míře, že ve třístránkovém dokumentu popsal, proč rozhodnutí brněnského magistrátu není nijak závadné, protože je z něj jasné, o čem a jak bylo rozhodnuto. Zároveň však přiznává, že šlo o zjevnou gramatickou chybu.

„Odvolatel nemohl z usnesení jako celku dospět k závěru, že by jej správní orgán I. stupně vyzýval k tomu, aby zíval tak dlouho, až vyzívá řidičský průkaz,“ konstatují úředníci. Pro odvolatelův humor evidentně neměli pochopení.

„Pokud by takový závěr z předmětného usnesení vyplýval, bylo by předmětné usnesení nicotné z důvodu jeho faktické neuskutečnitelnosti. K tomu ovšem v daném případě nedošlo,“ uvedl odvolací úřad. Muž tak byl nucen svůj řidičský průkaz bez debat odevzdat.

Témata:

Lidé | Brno | řidičský průkaz | spánek | stars24.cz

Vstoupit do diskuse