Česko je na tom tragicky. Ve světě se zaměřili na bezdomovce, jsme nejhorší ze všech

Bezdomovec, ilustrační fotografie

Autor: Libor Frýdl, stars24.cz

20. prosince 2018 9:36

Ve Spojených státech podle posledního průzkumu žije více jak půl milionu lidí bez domova. Přestože se číslo může zdát vysoké, v porovnání s Českou republikou jsou na tom Američané dobře. Česko je totiž i v rámci Evropské unie velkým hříšníkem.

Deník Huffington Post informoval o výsledcích posledního průzkumu, který v USA sleduje problematiku bezdomovectví. Zprávu vydalo ministerstvo pro bydlení a městský rozvoj (HUD), které vycházelo z dat získaných letos v lednu. Oproti minulému roku konstatovala mírný nárůst o 0,3%, celkový počet lidí bez domova pak byl zhruba 553 000.

Více jak půl milionu lidí, kteří nemají domov, se z naší perspektivy může zdát hodně. Je však třeba připomenout, že ve Spojených státech žije více jak 327 milionů obyvatel. Pouze zhruba 1/3 z uváděného počtu lidí bez domova žije na ulici nebo místech „nevhodných pro obývání“. Zbývající 2/3 přebývají v ubytovnách k tomu určených, nebo po různých projektech přechodného bydlení.

Podle průzkumu je v ohrožené skupině nadproporčně zastoupeno menšinové obyvatelstvo. „Zatímco Afroameričané tvoří jen 13% americké populace, mezi lidmi bez domova je jich až 40%,“ informuje zpráva. Steve Berg z Národní aliance pro ukončení bezdomovectví pro Huffington Post řekl, že by se situace dala řešit. „Víme, co se s tím dá udělat: potřebujeme zavést krátkodobá krizová opatření pro lidi, kteří přijdou o bydlení.. a potřebujeme pokročit v problematice dostupného bydlení.“

Srovnávat mezinárodně problematiku bezdomovectví není jednoduché. Neexistuje totiž všeobecně přijímaná formulace a podle OSN se například liší stát od státu na základě kulturních definic. Často také není jasné, kde se nachází hranice mezi bezdomovectvím a absencí adekvátního bydlení, která může v každé zemi odpovídat jiným standardům. Ne všechny státy také přiznávají rozsah problému. V Moskvě například oficiální statistiky hovoří asi jen o 10 000 lidech bez domova. Podle nevládních organizací se však reálný počet blíží 100 000.

Přesto existují, přinejmenším v západních zemích, určité statistiky z nichž lze vycházet. České ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2017 odhadovalo, že v zemi žije zhruba 68 500 lidí bez domova, téměř 120 000 osob pak bylo ohroženo ztrátou bydlení. Ve srovnání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se pak Česká republika ocitla mezi nejhoršími státy.

Tabulka zpracovaná OECD sice využívá data z roku 2015, nebo nejnovější dostupná, přesto z ní lze jisté srovnání vyčíst. Na základě uvedených údajů měří procento lidí bez domova v celkové populaci. Česká republika se v ní s 0,65% umísťuje na druhém místě hned za Novým Zélandem (0,94%). V USA je to 0.18% a například sousední Polsko uvádí 0,10%. Německo u kterého jsou uvedená data z roku 2014 je na tom s 0,42% o něco hůře.

Stránky Euronews.com přitom upozorňují na studii organizace Feantsa, která se bezdomovectvím zabývá na evropské úrovni. Podle ní ve všech zemích Evropské unie, s výjimkou Finska, dochází k nárůstu počtu lidí bez domova.

Témata: Česká republika Bezdomovci