Květnové státní svátky letos připadly na pondělí, takže navazují na volné dny a vznikají dva prodloužené víkendy. Jeden z nich pak ovlivní výplatní termíny důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Výplatními termíny důchodů jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci, takže prvomájový svátek práce je nijak neovlivní. Na Den vítězství, který připadá na 8. května, ale peníze nikdo neobdrží. Penze budou vyplaceny s jednodenním zpožděním, tedy 9. května.

Do konce letošního roku se budou posouvat výplatní termíny také kvůli Dni upálení mistra Jana Husa v červenci, Dni boje za svobodu a demokracii v listopadu a prosincovým vánočním svátkům.

ČSSZ vyplácí důchody bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště.

Témata:

důchody | důchodci | čssz | stars24.cz