Daňové přiznání 2022: Jak to mají zaměstnanci?

Daně, ilustrační fotografie.

Autor: Jan Hrabě, stars24.cz

10. února 2023 12:10

Lhůty k podání přiznání daně z příjmů fyzických osob za uplynulý rok poběží ještě po zbytek února a po celý březen, už nyní by ale měli zpozornět zaměstnanci, kteří se zúčtováním spoléhají na svého chlebodárce.

Pokud žádáte zaměstnavatele o zpracování zúčtování daně z příjmů, je třeba podepsat prohlášení poplatníka a doručit veškeré podklady do 15. února. V ostatních případech máte na vše ještě několik týdnů.

Daňové přiznání je možné podat osobně na územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky formou datové zprávy. Podává se nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání za uplynulý rok 2022 je tak podle webu Finanční správy do 3. dubna 2023, což platí i pro podání prostřednictvím poradce. V případě elektronického podání je lhůta o měsíc prodloužená do 2. května 2023.

Tiskopis daňového přiznání si mohou občané vyzvednout přímo na úřadu nebo vyhledat a vytisknout na webových stránkách Finanční správy či portálu MOJE daně.

Témata: Daně