Důchody 2023: Jak je to s nárokem na výchovné?

Peníze na důchody, ilustrační fotografie

Autor: Jan Hrabě, stars24.cz

1. února 2023 20:30

Důchody byly v lednu pravidelně valorizovány, především ženám je pak nově přiznáváno i tzv. výchovné. Nárok na něj ovšem nemají lidé s invalidním důchodem, jak upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v tiskové zprávě.

Poživatelům invalidního důchodu může nárok na výchovné vzniknout až ve chvíli, kdy jim je přiznán starobní důchod nebo se invalidní důchod automaticky v jejich 65 letech transformuje na starobní důchod.

Za nejjednodušší možnost považuje správa podání žádosti o starobní důchod při dosažení důchodového věku, popřípadě v období, kdy může vzniknout nárok na předčasný důchod. "Pokud žádost o starobní důchod nepodají nebo jim bude zamítnuta, v 65 letech se jejich invalidní důchod automaticky transformuje na starobní. V těchto případech pak mohou do dvou let požádat i o výchovné," uvádí ČSSZ.

Pro nárok na starobní důchod je nutné splnění dvou podmínek, kterými jsou dosažení stanoveného důchodového věku, respektive věku, při němž vzniká nárok na předčasný důchod, a potřebná doba důchodového pojištění (alespoň 35 let včetně tzv. náhradních dob pojištění nebo 30 let bez náhradních dob).

"Je potřeba upozornit, že do získaných dob důchodového pojištění se nepočítá pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně. Naopak doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je započítána jako náhradní doba důchodového pojištění," připomíná správa sociálního zabezpečení.

Ženy, jejichž důchod byl z invalidního transformován na starobní před letošním 1. lednem, mají od ledna automaticky nárok na zvýšení o výchovné. Poprvé mělo být vyplaceno formou samostatného doplatku koncem ledna, od února už bude součástí pravidelné měsíční výplaty důchodu.

"Ostatní poživatelé transformovaného starobního důchodu, na který jim vznikl nárok před 1. 1. 2023, musí o výchovné požádat (nejpozději do 31. 12. 2024) a prokázat, že podmínky pro nárok na něj splňují," dodává ČSSZ.

Témata: důchody čssz