Jan Novák
stars24.cz

Volby do Poslanecké sněmovny se pomalu blíží, proto není na škodu si připomenout, jak správně vyplnit hlasovací lístek nebo za jakých podmínek můžou občané volit v cizině. Ve spolupráci se serverem EuroZprávy.cz vám přinášíme tento návod.

Prezident republiky, Miloš Zeman, vypsal předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na 21. a 22. října letošního roku. Podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky se bude opět volit v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. Volební místnost by se měl volič dozvědět nejpozději 15 dnů před volbami od starosty obce. Voleb se mohou zúčastnit státní občané České republiky, kteří alespoň ve druhém dni voleb dosáhli nejméně 18 let.

Volební místnost a hlasování

Obálky s hlasovacími lístky by podle zákona měly dorazit do domovních schránek nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Pokud se tak nestane, nebo lístky dorazí poškozené či nekompletní, je možné si o lístky říct přímo ve volební místnosti přísedící komisi. Při vstupu do volební místnosti je nutné okrskové komisi prokázat svou totožnost a státní občanství občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem. Pakliže se volič neprokáže, nebude mu umožněno volit.

Po úspěšném prokázání dostane volič od komise úřední obálku s razítkem obce a odebere se do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Je to jediné místo, kde úpravu provést. Volič si může lístek doma připravit, například zakroužkovat jím preferované kandidáty z jedné strany, nicméně onen vyplněný hlasovací lístek musí vložit do úřední obálky právě až v hlasovacím prostoru. Volič dá hlas straně tím, že její lístek vloží do úřední obálky - možno i s maximálně čtyřmi zakroužkovanými kandidáty, které volič preferuje - a zavřenou obálku hodí před komisí do volební urny.

Je velice důležité, aby hlasovací lístky opravdu byly vhozeny do urny v úřední obálce, protože se jinak považují za neplatné. Stejně tak v případě, že je v obálce více hlasovacích lístků nebo je lístek potrhaný. Jestliže je přeložený nebo pomačkaný, pak je lístek platný za předpokladu, že údaje jsou na něm čitelné. Pokud volič u strany zakroužkuje více jak čtyři kandidáty, pak se tento výběr nebere v potaz a hlas automaticky dostane strana jako celek.

Jak volit v zahraničí

Voleb se samozřejmě mohou zúčastnit i občané, kteří jsou za hranicemi našeho státu. Ať už pobývají v cizině natrvalo, nebo jsou pryč krátkodobě. V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí se volič, pokud se chce zúčastnit voleb, musí zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky. Musí tak učinit nejpozději 40 dnů před volbami. Jestliže se volič na tento seznam zapíše a chtěl by se po návratu do České republiky zúčastnit dalších voleb, musel by požádat o vyškrtnutí ze zmíněného seznamu. Pokud se jedná o krátkodobé pobyty v zahraničí, pak je nutné si zařídit volební průkaz.

Volební průkaz

To samé platí i pro občany, kteří mají trvalé bydliště například v Sokolově, ale přechodně bydlí v české metropoli, kde by chtěli volit. O volební průkaz si volič zažádá na úřadě v místě trvalého bydliště, kde je na seznamu voličů vedený, a to osobně, což může udělat nanejvýš tři dny před volbami, nebo písemně sedm dní před konáním voleb. Pokud volič zvolí písemnou formu, musí žádost mít úředně ověřený podpis žadatele. Další možností jak zažádat o volební průkaz je elektronickou cestou prostřednictvím datové schránky.

Přenosná volební schránka

Zákon o volbách rovněž počítá i s případy, kde se voliči nemohou osobně dostavit a volit kvůli zdravotní indispozici. Pokud se volič nachází v době voleb v nemocnici nebo podobném zařízení a má volební průkaz, po domluvě s příslušným obecním úřadem mu hlasování umožní volební komise, která vyšle dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Jestliže je volič hospitalizován dlouhodobě, pak by ho správa zařízení, ve kterém se v době voleb nachází, měla informovat o možnosti zapsat se do zvláštního seznamu voličů. Volič, jenž s tímto bude souhlasit, však musí počítat s tím, že bude muset volit kandidáty v příslušném kraji, ve kterém se hospitalizační středisko nachází. Poté opět přijde na řadu přenosná volební schránka.

Témata:

Volby | volby 2017 | stars24.cz

Vstoupit do diskuse