Česká pošta uvedla, že v posledních dnech zaregistrovala podezření na podvodné zneužití služby SIPO ze strany konkrétního příjemce. Spolupracuje kvůli tomu s orgány činnými v trestním řízení a varuje plátce.

"Doporučujeme proto všem plátcům, kteří pro své měsíční úhrady využívají službu SIPO, aby si před úhradou zkontrolovali platební položky na Platebním dokladu SIPO," píše pošta na webu

Plátci mají v případě, že odmítají úhradu některé z předepsaných položek, možnost na kterékoliv pobočce požádat o vystavení SIPO bez této konkrétní položky. "Doklad na vybrané platby lze vyhotovit i plátci, který SIPO hradí bezhotovostně, avšak jen do doby, než bude vyinkasovaná platba z banky Českou poštou zpracována," informovala.

Česká pošta činí kroky k vyjasnění situace, mj. spolupracuje s příslušnými orgány činnými v trestním řízení.

"Vzhledem k tomu, že se podezření nepodařilo 100% prokázat, nemůžeme poskytnout bližší informace o zadavateli podezřelých plateb. V případě, že tento zadavatel neposkytne České poště důkazy, že je oprávněn od plátců SIPO požadovat zmíněné platby, bude s ním okamžitě ukončena smlouva, na základě které je oprávněn inkasovat peníze od plátců přes službu SIPO," dodala firma.

Témata:

Česká pošta | stars24.cz