V neděli začne nový kalendářní rok, s datem 1. ledna se díky zákonné valorizaci změní výše penzí. Lidé, kteří čekají výplatu hned v prvních dnech úvodního kalendářního měsíce, by měli vzít jednu věc na vědomí.

Klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy druhý den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech až dne 3. ledna 2023 (ve výjimečných případech až následující pracovní den, tedy 4. ledna 2023).

Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 4. a 6. den v měsíci, již obdrží lednovou splátku v řádném termínu.

Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2023 může ČSSZ čerpat až dnem 2. 1. 2023. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodu běžným způsobem a klienti s výplatním termínem stanoveným na 2. den v měsíci budou mít nejpozději tento den výplatu důchodu na svých osobních účtech.

Témata:

důchody | důchodci | stars24.cz