Nový rok nevyhlíží lidé jen kvůli začátku nového kalendářního roku, ti starší z nás dobře vědí, že bude ze zákona upravena výše jejich důchodů. Především ženy se pak mohou tentokrát těšit i na bonus.

O více než 800 korun se od 1. ledna zvýší důchody díky zákonné valorizaci, někteří lidé se však mohou těšit ještě na další stovky korun navíc.

Od Nového roku se totiž začne vyplácet výchovné ve výši 500 korun za vychované dítě. Nárok na něj bude mít ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu.

Automaticky obdrží tento bonus ženy, které již důchod pobírají. Od září je možné podávat samostatnou žádost, což se týká především mužů, kteří o děti převážně pečovali a již důchod mají přiznaný.

Výchovné náleží osobě, která pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se výchovy ujala až po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.

Témata:

důchody | důchodci | stars24.cz