Stávka železnic v Rakousku: Jak se týká vlaků jedoucích v Česku?

Vlaky

Autor: Pavel Krejčí, stars24.cz

28. listopadu 2022 11:58

I dopravu v Česku dnes ovlivňuje stávka železničářů v sousedním Rakousku, která má trvat po celý den. Jak přesně upraví provoz mezinárodních a přeshraničních spojů?

České dráhy předem varovaly, že pokud nedojde k dohodě, bude doprava na železniční síti Rakouských spolkových drah ÖBB zastavena od 00:00 do 24:00.

"V Rakousku v tuto dobu nepojedou žádné vlaky. Náhradní doprava nebude zajištěna, a to ani v přeshraničních úsecích. Omezení se bude týkat mezistátních vlaků na území Rakouska včetně přeshraničních regionálních vlaků. U nočních spojů (např. přímé vozy Praha - Curych nebo Vídeň - Berlín) dojde k omezení už od večera 27. listopadu až do rána 29. listopadu," informoval mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský.

ČD zajišťují provoz všech vlaků mezistátní dopravy na území ČR do/z poslední pohraničí stanice. Spoje linky Ex 3 railjet Vindobona jezdí v úseku Praha - Břeclav - Praha, spoje linky Ex 4 (např. vlaky Sobieski, Moravia atp.) v úseku Polsko - Bohumín - Břeclav a zpět, spoje Jižní expres linky Ex 7 Praha - Linz v úseku Praha - Rybník - Praha.

"Cestující do/z Rakouska žádáme, aby v případě stávky svou cestu přeložili na termín před nebo po stávce a v případě neodkladné cesty dne 28. listopadu naplánovali cestu náhradní formou," dodal Šťáhlavský. 

Témata: Vlaky ÖBB České Dráhy