Státní a ostatní zákonem stanovené svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. Změny výplatních termínů mohou důchodci očekávat nyní na začátku července, a to pouze v jediném případě.

Podle tiskové zprávy ČSSZ budou důchody s výplatním termínem 6. července vyplaceny o den později, tedy 7. července

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.

Témata:

důchody | stars24.cz