Jak ukázal aktuální průzkum společnosti SANEP, téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR se obávají v souvislosti s děním na Ukrajině zhoršení mezilidských vztahů a dalšího rozdělování naší společnosti (68,4%). Opačný názor zastává 25,2 procent obyvatel a 6,4 procent lidí nemá v této otázce jednoznačný názor. Výsledky průzkumu má server stars24.cz k dispozici.

S přijímáním uprchlíků z Ukrajiny souhlasí v souhrnu 69,3 procent lidí. Paradoxem je, že takřka stejně velká skupina obyvatel se přílivu této masivní migrační vlny obává (63,4%).

Necelá třetina obyvatel naproti tomu tyto obavy nesdílí (29,9%). Průzkum společnosti SANEP také ukázal, nakolik obavy lidí rezonují v jejich soukromých životech. Přestože dvě třetiny lidí vyjádřili souhlas s přijímáním uprchlíků z Ukrajiny, do svých domovů by je však přijala jen pouhá pětina (20,5%). Ukrajinské migranty by do svých domovů nepřijaly tři čtvrtiny našich obyvatel (75,7%).

Velké obavy panují také ohledně prudkého zdražování potravin, pohonných hmot, energií a dalších komodit (89,1%). Více jak čtyři pětiny obyvatel ČR se obávají v souvislosti s děním na Ukrajině celkového zhoršení bezpečnostní situace v Evropě (83,2%) a zhoršení zdravotní péče v ČR (71,4%).

Jak dále vyplývá z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, tři pětiny lidí souhlasí s ekonomickými sankcemi, které byly na Rusko uvaleny (62,9%), zatímco 30,7 procent lidí s uvalenými sankcemi nesouhlasí. Velmi jasno má také naprostá většina obyvatel ohledně možnosti přímého zapojení NATO do válečného konfliktu na Ukrajině.

Proti přímému zapojení sil Severoatlantické aliance se vyslovilo 78 procent obyvatel naší země, zatímco přímé zapojení vojenských sil NATO by schvalovalo pouhých 13,4 procent. Jasno v této otázce nemá 8,6 procent obyvatel.

Nadpoloviční většina obyvatel má též jasno ohledně zablokování několika zpravodajských a názorových webů soukromým spolkem. Proti omezování svobodného projevu formou zablokování internetových serverů se vyjádřilo 55,7 procent obyvatel, zatímco podporu tomuto kroku vyjádřilo 38,5 procent obyvatel.

Výše uvedený průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 2. - 9. března 2022 na vybrané skupině v souhrnu 2.256 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 32.761 dotázaných.

Témata:

válka na Ukrajině | uprchlíci | stars24.cz