Provozovatelem centrálního registru psů, který bude fungovat od příštího roku, bude nejspíš Komora veterinárních lékařů ČR (KVL). Počítá s tím novela veterinárního zákona, kterou v prvním kole podpořila Sněmovna. Novelu nyní projedná sněmovní zemědělský výbor, dostal na to měsíc. Registr má být neveřejnou evidencí, cenu za evidenci si budou účtovat soukromí veterináři. Záznamy o psech se budou z registru vyřazovat po 20 letech.

Povinnost čipování psů platí již rok, což pomáhá jednodušší identifikaci zvířete, pokud se ztratí či někomu ublíží. Je díky tomu možné lépe potírat nelegální množírny. "Nyní v zákoně doplňujeme právní úpravy centrálního registru, což dovršuje úsilí o co nejpřesnější evidenci psů," sdělil již dříve ČTK ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Do systému budou mít přístup soukromí veterináři, státní veterináři a policie, která jej bude používat například při nalezení zaběhnutého zvířete. Za zapsání psa do centrální evidence bude cenu určovat individuálně soukromý veterinární lékař v rámci ceny za vakcinaci proti vzteklině. Podle někdejšího ministra zemědělství Petra Bendla by mělo být možné využít zapsání psů v dosavadních registrech bezplatně.

Veterinární lékaři budou povinni zapsat psa do centrální evidence do sedmi pracovních dní od čipování nebo očkování či přeočkování. Ve stejné lhůtě musí také zapsat změny v informacích o chovateli.

Veterinární komora již nyní provozuje evidenci psích pasů. "Centrální evidence psů bude vedena v již existující evidenci psů podle čipů, která obsahuje asi 300.000 položek, takže v této evidenci bude kontinuálně pokračováno a bude postupně doplňována až do dosažení 100 procent počtu psů, uvedlo ministerstvo zemědělství. Stát předpokládá, že většina psů bude zapsána do roku od nabytí účinnosti novely, přechodné období ale na to dává tři roky.

Pouze soukromí veterináři budou moci v systému zapisovat psy, údaje o očkování nebo přeočkování proti vzteklině a změny majitele nebo trvalou změnu adresy místa chovu psa.

Od loňského roku je ze zákona povinné mít psa očipovaného. Soukromí veterináři ale kritizovali právě chybějící jednotný registr psů. Zatím existují jen dílčí databáze, lidé ale nemají povinnost nechat čipované zvíře zaregistrovat, což například komplikuje strážníkům hledání majitele zatoulaného psa.

Předloni KVL odhadovala, že je v ČR kolem dvou milionů psů. Podle předloňského průzkumu Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit má psa ve své domácnosti až 40 procent Čechů.

Novela zákona také ruší povinnost chovatele včelstev, aby hlásil neprodleně úhyny včelstev nad stanovený limit krajským veterinářům.

Témata:

Psi | stars24.cz

Vstoupit do diskuse