V budově Českého rozhlasu dnes zazněla nová možná podoba státní hymny. Má být sebevědomější a vlastenečtější, případně by mohla mít dvě sloky, jak tomu bylo dříve. Už se ozývají kritické hlasy.

Autorem nových variant je hudební skladatel Miloš Bok. Zájemci si ji mohou stáhnout na hymna2018.cz.

Jisté kontroverze vyvolaly návrhy už při tiskové konferenci, dvě ze zveřejněných variant jsou totiž pompéznější a majestátnější, než jsou lidé dnes zvyklí. Přítomní hudební publicisté či muzikologové je označili spíše za Bokovu skladbu na námět hymny než hymnu. Uváděli, že melodie hymny se ztrácí pod bohatou kontrapunktickou prací skladatele. Bok to odmítá. "Melodie je dodržena od začátku až do konce, věřím ve svou uměleckou práci, myslím, že je z toho patrné, že je to hymna," řekl.

Iniciátorem nových variant hymny je Český olympijský výbor (ČOV). "Naším cílem není měnit zákon nebo někomu něco nařizovat. Chceme otevřít diskusi, přijít s novým pohledem na věc. Při sportu se přeci hymna hraje jednoznačně nejčastěji," řekl předseda ČOV Jiří Kejval.

Čeští sportovci jsou podle něj ve chvíli, kdy stojí na stupních vítězů, ochuzeni o čas své slávy, o který jsou hymny jiných zemí delší. Byť se v případě třeba čtyřminutových skladeb používá zkrácená verze dlouhá 75 sekund, česká hymna se nemusí zkracovat a ani nenaplňuje tento limit. Jedna z Bokových verzí, orchestrální úprava, trvá právě 75 sekund.

Olympijský výbor také jako důvod návrhu nové hymny uvedl úvahu o tom, zda by neměla být sebevědomější či zda by neměla mít opět dvě sloky jako před více než sto lety. "Vždyť odpověď na otázku Kde domov můj přichází až v posledním verši druhé sloky," uvedl Kejval. Zatímco na jisté archaismy v první sloce jsou lidé zvyklí, text druhé sloky "V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém," může pro mnohé působit poněkud zastarale, zaznělo také dnes mezi účastníky tiskové konference.

zdroj: YouTube

Dnes zazněly tři verze hymny. První se zpívaným současným textem hymny zaujala právě zmíněnou pompézností, podle Boka je v živějším tempu. Druhá verze byla dvousloková. "To, co ji ozvláštňuje, je bohatší harmonie, je tam mnoho kontrapunktických hlasů, vokální hlasy se stávají součástí orchestrálního zvuku, je to doprovod k masám lidí na stadionu, ale také v chrámu, neboť se může hrát také na konci mše," řekl Bok. Třetí varianta je orchestrální a dnes se asi posluchačům líbila nejvíce. "Předvídal jsem to, je střídmější," uvedl Bok. Dodal, že při komponování shledal, že melodie hymny má potenciál pro postromantickou úpravu.

K otázce, zda jeho úpravy nejsou patetické a majestátní, řekl, že taková je jeho nátura a jeho vklad do diskuse o možné podobě hymny. Máme se stále všemu vysmívat, máme být malým národem, nebo se chceme trochu rozpomenout, kým jsme? naznačil, kudy by se debata mohla ubírat.

Témata:

Česká republika | státní hymna | stars24.cz

Vstoupit do diskuse