Ve středních školách se dnes koná didaktický test pro maturanty, kteří se dobrovolně přihlásili k obtížnější zkoušce z matematiky. Test není součástí povinné státní maturity. Některé vysoké školy k jeho výsledkům ale přihlíží při přijímání ke studiu. Letos se pro něj rozhodlo 3405, tedy zhruba pět procent středoškoláků, kteří skládají maturitu poprvé.

Zkoušku s názvem Matematika+ nedělají maturanti vždy ve své škole, koná se jen ve vybraných. Přibližně tři čtvrtiny přihlášených k testu jsou z gymnázií. Zbytek hlavně z technických středních škol a lyceí.

Stejně jako u dalších částí maturity platí pro dnešní test zvýšená hygienická opatření proti koronaviru. Studenti musí před zkouškou odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti, dbát na rozestupy a před příchodem do učeben si dezinfikovat ruce. Za dodržení těchto podmínek nemusí mít u zkoušky roušky.

Testy státních maturit se konaly už v pondělí a úterý. Podle zákona je pro všechny povinná čeština a druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Popularita matematiky letos opět poklesla. Přihlásilo se k ní 19,9 procenta maturantů, meziročně o 1,5 procentního bodu méně. Ve srovnání s angličtinou měla v posledních letech také vždy vyšší neúspěšnost. Loni z ní test nezvládlo 15,5 procenta maturantů. U nepovinné těžší zkoušky z matematiky neupělo loni zhruba 20 procent z 2715 středoškoláků.

Obtížnější test z matematiky je dosud pilotním projektem. Podle ministerstva se osvědčil. Od příštího roku by proto na projekt mohla navázat nepovinná zkouška s názvem Matematika rozšiřující. Ministerstvo ji navrhlo zavést v návrhu novely k maturitám, kterou již schválila Sněmovna a nyní ji bude posuzovat Senát. Návrh kromě jiného předpokládá zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky od jara 2021.

Témata:

státní maturity | maturity | škola | Školství | stars24.cz

Vstoupit do diskuse