Hygienické požadavky k ochraně proti koronaviru na letních táborech budou záležet na tom, zda půjde o tábor v budově, chatkách či stanech. Tábory budou muset dbát na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny. Vyžadovat se bude důsledné provedení vstupního zdravotního filtru u dětí i ostatních účastníků akce, a dále zvýšený zdravotní dohled na táboře.

Tábory se budou moct uskutečnit od 27. června. Povoleny by měly být do 300 lidí, při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí. U stanových táborů by měl být počet omezen na 100. Na táboře by se neměly konat akce pro všechny děti najednou. "V rámci zájmových aktivit se předpokládá oddělení skupin dětí dle jednotlivých oddílů," stojí v manuálu. Vzájemný kontakt oddílů by se měl omezit.

Organizátoři táborů se na hygienických opatřeních pro tábory domluvili s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou ve středu. Předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček ve čtvrtek řekl, že domluvené limity jsou pro pořadatele akceptovatelné a měly by umožnit konání naprosté většiny táborů. Mluvčí ČRDM Soňa Polak ČTK řekla, že tábory pořádané organizacemi, jako jsou skauti, pionýři, hasiči a tomíci, mají maximálně do 150 účastníků.

Děti by podle doporučení ministerstva měly letos zůstávat v areálu tábora nebo ve volné přírodě. Mimo areál tábora by podle Rážové měly nosit roušky. Pořadatelé táborů by měli nastavit pravidla pro jejich výměnu. Nejlépe by se podle ministerstva měly používat roušky jednorázové. Děti by neměly cestovat hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště, hrady a zámky. Omezit by se měly i návštěvy rodičů.

Všichni budou muset odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, která nesmí být starší než jeden den. Organizátoři táborů by také po rodičích měli vyžadovat doložení lékařského posudku z letošního roku. Lékařský posudek uvádí, že je dítě k účasti způsobilé. Běžně platí dva roky.

Tábory budou muset být dostatečně vybaveny dezinfekcí, mýdlem, tekoucí vodou a toaletním papírem. Děti musí mít k dispozici vlastní ručníky. Samostatné hygienické zázemí bude muset mít personál kuchyně a na táboře bude muset být vyhrazeno místo pro případnou izolaci dětí s podezřením na nákazu.

Po každém táboře by se měl celý jeho prostor vydezinfikovat. Mezi jednotlivými turnusy by tak měla být prodleva alespoň osmi hodin, nejlépe celého dne, doporučilo ministerstvo. Děti nebudou moct uklízet prostor tábora, pouze pokoje či stany.

Konání putovních táborů v současnosti ministerstvo letos nedoporučuje. Příměstské tábory by se měly řídit obecnými opatřeními, která proti koronaviru stanovuje vláda. Rážová nicméně jejich pořadatele vyzvala, aby se snažili dodržovat i zpřísněné pokyny pro ostatní druhy táborů.

Témata:

Tábory | dětské tábory | děti | stars24.cz

Vstoupit do diskuse