Ve věku pouhých 43 let zemřela socioložka Markéta Sedláčková, manželka známého ekonoma Tomáše Sedláčka. Upozornila na to Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

"Zaskočeni zármutkem, oznamujeme všem přátelům a známým, že 16. dubna po intenzivní nemoci ve věku 43 let odešla ke svému Nebeskému otci Markéta Sedláčková, rozená Lieslerová," stojí ve smutečním oznámení zveřejněném na webu.

Markéta Sedláčková se narodila 27. října 1976 v Praze a vystudovala sociologii na FF UK a politologii na Sciences-Po v Paříži. Následně působila na Katedře sociologie FF UK a v Sociologickém ústavu AV ČR.

Její tematickou specializací byla důvěra, sociální kapitál a demokracie, v poslední době se věnovala také tématu deprese jako sociálnímu fenoménu. 

"Markéta prošla řadou nelehkých životních zkoušek a své zkušenosti a poznání přirozeně přetavovala v pomoc lidem kolem sebe: pozorností, nasloucháním, sdílením názorů, podněcováním, radami… A to, co tímto způsobem pro své okolí vykonala, se nikdy nerozplyne. Zůstává nám zde jako inspirace; jako vzor člověka, který sám sobě i ostatním pozorně naslouchá, aby následně s nadhledem a (někdy záměrně trochu poťouchlým) úsměvem ve tváři, nekompromisně trefil hřebíček přesně na hlavičku," píše se na webu univerzity.

Témata:

Markéta Sedláčková | stars24.cz

Vstoupit do diskuse