Ministerstvo financí (MF) vyňalo Čapí hnízdo z evropského financování. Kvůli 50milionové dotaci pro rekreační a konferenční areál obvinila policie 11 lidí, mezi nimi premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

MF odpovědělo na dopisy Evropské komise z poloviny prosince 2017, ve kterém Evropská komise navrhla České republice u sedmi operačních programů z minulého účetního období vyjmout výdaje, které jsou předmětem správního či trestního řízení či šetření OLAF, z evropského financování.

Jak MF již dříve předeslalo, vynětí z evropského financování umožní definitivní účetní a finanční uzavření operačních programů minulého programového období ze strany Evropské komise a dosažení plné finanční alokace prostředků vyhrazených z rozpočtu EU na příslušné operační programy. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí Evropské komisi odpovědělo, že s souhlasí s vyjmutím výdajů u ROP Severovýchod, ROP Jihozápad, ROP Střední Čechy, ROP Jihovýchod a OP Životní prostředí. Všechny regionální rady zmíněných operačních programů, s výjimkou ROP Střední Čechy, s vynětím souhlasily. U ROP Střední Morava a ROP Moravskoslezsko, kde EK navrhla rovněž vynětí, zatím probíhají jednání s příslušnými regionálními radami.

"Rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování žádným způsobem nezasahuje do probíhajícího trestního řízení na národní úrovni, ani nemá vliv na případná budoucí správní řízení o odebrání dotace příjemci ze strany poskytovatele dotace. Posouzení, zda došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace, je plně v kompetenci poskytovatele dotace, který v případě jeho prokázání buď zahájí příslušné správní řízení, případně se připojí jako poškozená osoba s nárokem na náhradu škody v rámci trestního řízení," uvedl pro EuroZprávy.cz mluvčí MF Michal Žurovec.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) uvedla, že vzhledem k rozhodnutí ministerstva je dnešní obměnění Výboru regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy, o němž jedná krajské zastupitelstvo, jen organizační záležitostí. Koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty navrhla nové složení výboru, který dohlíží na dotace v končícím regionálním operačním programu a v němž měla opozice dosud většinu.

Podle opozičních stran jde o reakci na nedávné rozhodnutí výboru nevyjmout Čapí hnízdo z financování EU. Koalice tvrdí, že tento orgán by měl být obměněn kvůli nedávné změně ve vedení kraje.

Opozice to kritizuje. Zastupitel za TOP 09 Jan Jakob uvedl, že cílem je potrestat ty, kteří mají na řešení dotační kauzy premiéra Andreje Babiše (ANO) jiný názor. Zástupci koalice namítli, že poměr sil koalice a opozice bude nadále dvanáct ku třem. "Byla tam vždy koalice a tři kontrolní hlasy z opozice," namítl předseda klubu KSČM Zdeněk Štefek.

Jermanová v kauze Čapí hnízdo Babišovi věří a její postoj se nezměnil. Odmítla však možnost, že by se jako předsedkyně výboru regionální rady, který dohlíží na evropské dotace v končícím regionálním operačním programu, snažila něco ovlivnit v Babišův prospěch. "Pokud to budete spojovat s tím, že jsem se to snažila ovlivnit, tak se budu bránit, protože to není pravda," uvedla Pokorná Jermanová.

Upozornila nicméně na to, že není členkou sněmovního imunitního výboru a nemá informace ze spisu. "Mám kusou zprávu z médií z OLAF, ale při vší úctě k vám všem, já jsem velmi opatrná, abych si dělala názor podle článku v médiích," podotkla. Je prý ráda, že Poslanecká sněmovna premiéra i Faltýnka vydala k trestnímu stíhání a policie věc vyšetřuje. "Jsem přesvědčena o tom, že se obhájí," dodala.

Témata:

Čapí hnízdo | Andrej Babiš | stars24.cz

Vstoupit do diskuse