Institut pro Demokracii 21, který pořádal internetovou hru Prezident 21, kde si lidé mohli vybrat pomocí tří kladných hlasů a jednoho záporného hlasu prezidenta z oficiálních kandidátů, si nechal od agentury STEN/MARK zhotovit průzkum, který ukázal, jaké voliče mají Miloš Zeman a Jiří Drahoš.

V analýze STEN/MARK jsou zahrnuty odpovědi 2 568 respondentů ve věku od 18 let. Průzkum se uskutečnil ve dnech prvního kola prezidentské volby, tedy 12. a 13. ledna (do 14:00). Respondenti mohli vybrat až tři kandidáty, které by volili, kdyby měli více hlasů. A k tomu jednoho, jemuž by dali hlas negativní. Tento systém hlasování, nazývaný Demokracie 21, si mohli voliči už předtím vyzkoušet ve zmíněném internetovém projektu Prezident 21.

Podle výsledku průzkumu by Miloše Zemana i Jiřího Drahoše volilo téměř patnáct procent voličů. Potvrdilo to 15 % žen z celkového počtu voliček a 14 % mužů z celkového počtu voličů. Systém více hlasů byl využit hlavně proto, že umožňuje voličům přesněji sdělit názor. Překryvy těchto hlasů taky umožňují detailněji mapovat voličské preference. Jak vypadají voličské skupiny Zemana a Drahoše?


Voliči současné hlavy státu jsou spíše starší. Ve věku od 18 do 49 let volilo Zemana 37 % voličů, kdežto od 50 do 70+ 63 %. STEN/MARK se zaměřil i na vzdělání voličů. Z analýzy vyplývá, že pro prezidenta hlasovalo 16 % občanů, kteří mají pouze základní školu. Největší část voličského jádra má mezi vyučenými, kteří mají střední školu bez maturity. Tato skupina čítá 39 % obyvatel. V závěsu jsou lidé, kteří střední školu opustili s maturitním vysvědčením, těch bylo 32 %. Mezi vysokoškoláky má Miloš Zeman nejmenší část elektorátu, konkrétně 13 % voličů.

U Jiřího Drahoše je to jiné. Vysokoškoláků, kteří volili bývalého předsedu Akademie věd, bylo 29 %. Lidí, kteří mají střední školu s maturitou, bylo 43 %. Voličů bez maturity, ale s výučním listem, bylo 23 % a občanů se základním školských vzděláním bylo pouhých 5 %. Opačné statistiky má Jiří Drahoš také u stáří občanů. Voličů od 18 do 49 let má Drahoš daleko více, než jeho protikandidát, konkrétně 53 %. Lidem, kterým je 70+, se Drahoš příliš nezamlouvá, protože v nich má nejmenší skupinu voličů se 13 %. Zbylých 34 % tvoří voliči mezi roky 50 až 69.

Témata:

Miloš Zeman | Jiří Drahoš | stars24.cz

Vstoupit do diskuse