Alkoholismus zdaleka není problém jen mladé a střední generace. Lékaři stále častěji upozorňují, že po něčem ostřejším sahá také mnoho seniorů. A varují před tichou epidemií.

Poruchy vyvolané užíváním alkoholu se u starších lidí objevují častěji u mužů a u osob, které jsou svobodné nebo rozvedené a sociálně izolované. V populaci seniorů s nadměrným užíváním alkoholu lze rozlišit dvě základní skupiny – osoby, které nadměrně užívaly alkohol celý život, a osoby, u kterých se nadměrné užívání alkoholu objevilo až ve stáří. Oba dva druhy nadměrných uživatelů alkoholu pijí potají a doma, což dále může prohloubit jejich samotu a nedostatek sociální podpory. Upozornila na to česká Klinika adiktologie.

Senioři symptomy spojené s nadměrným užíváním alkoholu prezentují v atypické formě například v podobě zmatení či depresivních symptomů nebo jako maskované další somatickou nebo duševní poruchou. Další komplikace v souvislosti s poruchami vyvolanými užíváním alkoholu u seniorů je představa odborné veřejnosti, že staří lidé již nebudou mít přínos z léčby, ačkoliv bylo zjištěno, že staří lidé benefitují z léčby minimálně stejně jako mladší osoby. Někteří odborníci vzhledem k trendu stárnutí populace považují nadměrné užívání alkoholu u starších lidí za skutečné nebezpečí, které se může rozvinout v tichou epidemii.

Britští vědci analyzovali data získaná sledováním 175.000 osob ve věku od čtrnácti do devadesáti let. Zjistili, že osoby mužského pohlaví mají jakýsi "alkoholický vzlet" během dospívání, který vrcholí kolem pětadvaceti let a kdy v průměru pijí kolem 160 gramů alkoholu týdně, což se přibližně rovná deseti pivům. Poté u nich spotřeba alkoholu klesá a v dospělém věku až do šedesáti let pijí množství alkoholu rovnající se třem až pěti pivům týdně. Ženy se v tom příliš neliší, ovšem jejich spotřeba alkoholu v dospělém věku se omezuje na čtyři piva týdně.

"Znepokojující je na tom to, že se pravidelné pití alkoholu, denně nebo téměř denně, stává běžnějším jevem v dospělém věku a zvláště na prahu stáří. Pro zhruba polovinu mužů se každodenní sklenka stává zvykem," zdůrazňují autoři studie zveřejněné na stránkách časopisu BMC Medicine.

Témata:

důchodci | důchody | stars24.cz

Vstoupit do diskuse