Želva pavoukovitá má tři poddruhy a Zoo Brno chová severní poddruh (Pyxis arachnoides brygooi), který nechová v současnosti žádná zoo v Evropě. Jedná se o vůbec první odchov tohoto poddruhu v celé historii Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Želvy jsou typické svým pomalým růstem a rozmnožováním, proto jsou v zoologických zahradách vzácné.

V brněnské zoo je od roku 2004 celkem 6 samců, kteří byli zabavení ve Vídni na letišti. Samičku má zoo teprve od roku 2015. Získání samice je velmi obtížné, například v roce 2015 nebyla v evropských zoo chovaná ani jediná samice tohoto poddruhu. Zoo Brno proto navázala spolupráci s AZA (Severoamerická asociace zoo a akvárií), kde běží pro tento druh chovný program a jehož koordinátor navržený přesun dospělé samice do brněnské zoo odsouhlasil.

„Minulý rok se želvy poprvé pářily a samice, která dosud neměla žádné mládě, snesla 2 vejce, obě byla umístěna do inkubátoru. Inkubace vajec trvá půl roku. Jedno vejce vývoj nedokončilo, z druhého se v polovině července vylíhlo mládě, " doplnil kurátor chovu plazů, obojživelníků, ryb a bezobratlých Mgr. Petr Šrámek.

Malá želvička už má vstřebaný žloutkový váček, přežila nejkritičtější období, samostatně žere a má se k světu. V současné době je v zázemí a návštěvníci ji tak zatím neuvidí. Želva pavoukovitá je podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) řazena mezi kriticky ohrožené druhy. Obývá relativně malý areál jihozápadního Madagaskaru, kde žije v suchých biotopech řídkých lesů a keřů. Je ohrožená úbytkem biotopu, protože lidé kácí stromy na dřevo. Kvůli své krásné kresbě na krunýři se stává obětí nelegálního obchodu.

Témata:

ZOO Brno | Želvy | stars24.cz

Vstoupit do diskuse