Bouřku považujeme za jednu ze samozřejmostí zdejšího podnebí. Jde přitom o velmi nebezpečný jev, který si může vyžádat i lidský život, jak ukázal nedávný případ. Jak se při bouřce chovat tak, aby se riziko úrazu nebo úmrtí minimalizovalo?

Experti obecně doporučují se před bouřkami schovat na bezpečném místě. „Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě? I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky. Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek,“ radí hasiči.

A co když nás bouřka zastihne venku? „Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí,“ vysvětlují hasiči.

Naopak osamělým stromům, okrajům lesa, převisům nízkých skal, či menším stavením bez hromosvodu (např. staré hájence) byste se měli vyhýbat obloukem! „Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení,“ varují hasiči.

Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.

„Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte. Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání,“ vzkazují Čechům hasiči.

Témata:

Bouřky | Počasí | blesk | Hasiči | stars24.cz

Vstoupit do diskuse