Kniha historika Michala Macháčka Gustáv Husák představuje posledního komunistického prezidenta Československa z méně známé stránky. V obsáhlé publikaci symbol normalizačního režimu 70. a 80. let vystupuje jako významný slovenský intelektuál meziválečné éry, účastník slovenského národního povstání i jako obžalovaný v procesu s buržoazními nacionalisty.

Autor sleduje Husákův vzestup a pád i pozvolný návrat k moci završený po srpnu 1968. Před osmadvaceti lety, 10. prosince 1989, Husák jako svůj poslední krok v prezidentské funkci jmenoval novou federální vládu v čele s Mariánem Čalfou. Krátce poté abdikoval.

"Cílem bylo splatit historiografický dluh, stále scházela podrobná a komplexní biografie o životě a díle tohoto slovenského a československého politika," uvedl Macháček. Osobnosti Husáka se věnoval devět let. Vycházel z výzkumu dosud neznámých pramenů z českých, slovenských a ruských archivů i materiálů ze soukromého archivu Husákovy rodiny. "Zdá se mi, že autor knihy zná mého otce lépe než já," komentoval dílo Husákův syn Vladimír.

Husákova biografie sleduje kariéru politika od samých počátků, zaměřuje se na jeho původ a rodinné zázemí, mládí, studia a vstup do komunistické strany. Jedním z hlavních bodů je Husákovo působení za války a za Slovenského národního povstání a v prvních poválečných letech, kdy se jako vůdčí postava slovenských komunistů poprvé dostal do vrcholné politiky. Následoval strmý pád a odsouzení v procesu se "slovenskými buržoazními nacionalisty" a mnohaleté věznění. Autor popisuje jeho úspěšné úsilí o rehabilitaci a postupný návrat na mocenské výsluní.

"Macháčkův Husák je dílem, které si zjedná a zaslouží odbornou i společenskou rezonanci. Není sporu, že text vyvolá i, většinou dílčí, diskuse, ale to ještě zvyšuje jeho prospěšnost. Pokládám je za dílo nepochybné odborné hodnoty a vysoké úrovně," ocenil dílo český historik specializující se na období 19. a 20. století Robert Kvaček

Také podle Jana Rychlíka, znalce moderních dějin slovanských národů, je Macháčkova kniha v mnoha ohledech průkopnická. "Poprvé je podán komplexně a vyčerpávajícím způsobem život a politická kariéra Gustáva Husáka. Téma je zpracováno na vysoké úrovni, s hlubokou znalostí věci na základě původního archívního materiálu, přičemž poprvé byly využity dokumenty z moskevských archivů," uvedl Rychlík.

Témata:

Gustáv Husák | stars24.cz

Vstoupit do diskuse