Jedním z hlavních problémů starších lidí je zneužívání, fyzické a psychické týrání, ponižování, vykořisťování i zanedbávání péče v rodině či v zařízeních. Tvrdí to organizace Život 90, která nabádá seniorky a seniory, aby se nebáli říct si o pomoc.

Vnímavější by mělo být také okolí a zneužívání by mělo nahlásit. Na tiskové konferenci to dnes u příležitosti letošního Světového dne proti násilí na seniorech, který připadl na 15. června, řekl ředitel Života 90 Jan Lorman.

"Z případů, které známe, je jen špička ledovce evidována. Odhaduje se, že o 85 procentech případů se neví... Chceme lidem dodat odvahu a vzkázat: Není to jen váš problém. Mají s tím zkušenosti i jiní lidé. I v jejich případě jako ve vašem je ale podstatné říct ´dost´. Nikdo nemá právo týrat a nikdo nemá povinnost to snášet," uvedl Lorman.

Podle vedení organizace Život 90 se zneužívání a zanedbávání seniorů objevuje víc v institucích, než v rodinách. Stačí, když senior nedostává řádně najíst, nebo pravidelně pít. Personál s lidmi někdy také komunikuje bez respektu. V domácnostech zas důvodem bývá přetížení pečujících, kteří jsou na opatrování sami. Zástupci organizace radí, aby občas vysadili a využili sociálních služeb.

"Se starým člověkem se jedná jako se zlobivým dítětem. Dovolujeme mu to, co mu náleží. Podmiňuje se to tím, aby dělal, co personál či blízcí chtějí. Když nebude dost hodný, tak někdo nebude dost hodný na něj," popsal výkonný ředitel Života 90 Jaroslav Lorman. Zdůraznil, že k seniorům je nutné přistupovat se stejným respektem jako k ostatním.

Lidé v tísni se mohou obrátit na krizovou linku Senior telefon s číslem 800 157 157, která funguje nonstop, zdarma a anonymně. Loni pracovníci přijali 9062 hovorů. Jen 90 z nich se týkalo zneužívání. Letos bylo telefonátů zatím 7360, z nich 32 o zneužívání. Podle pracovníků linky senioři o takových případech mluví jen neradi. Když už o tématu začnou, nechtějí, aby se případem zabývala policie.

"Zneužívání se děje často od těch, kteří pečují. Od dětí a vnoučat. Senioři se bojí, že budou potrestáni a péče jim bude odepřena. Často si myslí, že za to mohou sami a selhali při výchově," řekl Jaroslav Lorman.

Pokud je podle Jana Lormana senior osamělý, může se stát obětí snáz. Je proto dobré udržovat vazby s přáteli a rodinou. Organizace varuje také před unáhleným převodem majetku na blízké. "Starý člověk přestane mít pro okolí často cenu," podotkl Jan Lorman.

Život 90 zajišťuje i tísňovou péči, kdy staří lidé mohou díky tlačítku přivolat pomoc a dispečink je také pravidelně kontroluje. V nabídce je také poradenství, kluby a jiné akce.

Podle geriatra Zdeňka Kalvacha v Česku panuje nezájem o staré lidi a vládnou stereotypy. Senioři jsou vnímáni jako ohrožení. ČR by se měla zbavit názoru, že jsou "životy nehodné života a lidé, kteří už měli být na hřbitově", řekl Kalvach. Dodal, že stárnutí a stáří se proměňuje a ostrá věková hranice, která by určovala, kdo už je stařec či stařena a kdo ještě ne, už neexistuje.

Na násilí o seniorech se zaměřuje připravovaný televizní dokument. Třetí díl série Z lásky nenávist by měl být hotový na přelomu roku. "Máme vybráno několik lidí, kteří se ozvali a jsou ve fázi, kdy ztratili ostych. Zpravidla se totiž jedná o jejich děti a vnuky," uvedla Rebeka Bartůňková. Tvůrci zaznamenali případy seniorů, které jsou podložené lékařskými zprávami či rozsudky. "Přesto tu na rozdíl od předchozích dokumentů není něco, co by se dalo nazvat dobrým koncem. Senioři dál případ řeší, nebo zůstali sami," řekla Bartůňková.

Témata:

důchodci | důchody | stars24.cz

Vstoupit do diskuse