Projev prezidenta Pavla: V OSN kritizoval v něm Rusko za porušení Charty OSN a mezinárodního práva

Petr Pavel

Autor: Libor Frýdl

20. září 2023 15:05

Prezident Petr Pavel pronesl v úterý 19. září 2023 projev ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN. Kritizoval v něm Rusko za porušení Charty OSN a mezinárodního práva v souvislosti s jeho invazí na Ukrajinu. Dopoledne newyorského času se prezident zúčastnil zahájení Valného shromáždění OSN a během dne měl několik bilaterálních jednání. Setkal se s jordánským králem Abdalláhem II. nebo s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

V asi čtvrthodinovém projevu prezident Pavel ve všeobecné rozpravě poukázal na bezpečnostní problémy, kterým svět čelí. Mluvil zejména o ruské agresi vůči Ukrajině a o zločinech, kterých se Rusko během invaze dopustilo. Vyzval k jejich ukončení. „Rusko musí bezpodmínečně stáhnout všechna svá vojska z celého území Ukrajiny v rozsahu jejích mezinárodně uznávaných hranic. Vedoucí představitelé Ruska musí nést odpovědnost za zločin agrese vůči svému sousedovi,“ řekl. Ukrajinský lid si podle něj zaslouží nejen ukončení bojů, ale spravedlivý a trvalý mír. Pokud má být mír udržitelný, nemůže být založený na nespravedlivém kompromisu nebo na podmínkách vnucených dobyvatelem.

Slíbil, že Česko bude Ukrajinu podporovat v její oprávněné obraně tak dlouho, jak bude potřeba. Zároveň řekl, že obnova Ukrajiny může být největším rekonstrukčním počinem v novodobé historii. Vyzval všechny státy, aby se k ní připojily.

Prezident Pavel také v projevu poukázal například na bezpečnostní, humanitární a politickou krizi v oblasti Sahelu. Řekl, že Česko vyjadřuje ostrý nesouhlas s vojenskými aktivitami Číny, které zvyšují napětí v Tchajwanském průlivu. Zmínil také hrozbu, kterou pro světovou stabilitu a bezpečnost představují klimatické změny. Zdůraznil i potřebu aktivní politiky v oblasti lidských práv a demokracie, stejně jako potřebu podporovat svobodu médií.

Český prezident na půdě OSN vystoupil naposledy v roce 2017.

Prezident Pavel se v úterý také setkal se s jordánským králem Abdalláhem II., kterého pozval na návštěvu České republiky. Mluvili spolu o obranné a bezpečnostní spolupráci či o humanitární pomoci. S lichtenštejnským dědičným princem Aloisem se shodl v otázce ruské agrese na Ukrajině, probrali i probíhající spor před Evropským soudem pro lidská práva, který se týká lichtenštejnského majetku vyvlastněného po druhé světové válce Československem. Princ Alois zdůraznil, že je připraven v této otázce hledat i mimosoudní řešení.

Bilaterální jednání měl prezident Pavel také s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Konalo se v mimořádně přátelském ovzduší. Guterres ocenil aktivní a zároveň konstruktivní přístup České republiky nejen na půdě OSN, kdy česká diplomacie často pomáhá s dosahováním konsensu. Prezident Pavel deklaroval připravenost aktivně se angažovat v globálních otázkách.

Témata: OSN Petr Pavel