PR článek - Správa bytových domů není činnost jednoduchá. Také proto řada majitelů bytovek svěřuje tuto činnost do rukou specializované firmě. Tyto firmy se zabývají profesionální správou bytových domů a jsou schopny zajistit hladký chod veškerých souvisejících náležitostí. To samozřejmě vede k tomu, že v bytech bydlí spokojení nájemníci a majitel domu nemusí řešit zbytečné problémy. Delegovat veškeré činnosti související se správou bytových domů navíc umožňují majitelům šetřit jejich čas a věnovat se důležitějším věcem, než jsou provozní záležitosti.

Když správu bytového domu řeší profesionální firma

Pokud se majitel bytového domu rozhodně předat správu společnosti, která se touto činností zabývá, je také vyšší šance na to, že nedojde k legislativním problémů. S provozem bytových domů se totiž samozřejmě pojí nutnost splnit celou řadu povinností, které je potřeba zajistit dle platné legislativy. Řádná správa budov specializovanou firmou však mimo jiné znamená, že takové společnosti umí v legislativě velmi dobře chodit a vědí, co je skutečně potřeba, aby nevznikly problémy. Tyto firmy jsou schopny majitelům domů zajistit správu:

  • Ekonomické oblasti
  • Technické oblasti
  • Investiční oblasti

Právní oblasti

Předání správy bytového domu do rukou specializované firmy zkrátka znamená zajištění si komplexních služeb, které souvisí se správou bytových domů. V případě ekonomické oblasti je to například vedení účetnictví, sledování úhrad či vymáhání pohledávek a také samozřejmě správa fondu oprav.

Velmi důležitá je samozřejmě otázka provozní, která zabezpečuje technickou stránku věci. Ta je nejvíce důležitá s ohledem na spokojenost obyvatel bytového domu. Řeší jak běžné provozní záležitosti, tak může řešit vše, co je potřeba po technické stránce zajistit, ať už je to třeba zajištění pracovníků, kteří namontují hromosvody nebo provedou jiné nutné úpravy na budově. Technická oblast tak samozřejmě zajišťuje nejen běžný chod, ale také zajišťuje, že z hlediska bezpečnosti je v objektu vše odpovídající platným normám.

Rekonstrukce pod kontrolou

Správa bytových domů samozřejmě je schopna zajistit také investiční oblast, která se může týkat například investice do nutné rekonstrukce. Do provozu bytového domu je potřeba zkrátka investovat čas od času prostředky, aby splňoval všechny standardy moderního bydlení. Pokud například správcovská společnost sežene za výhodnou cenu kvalitní firmu, která si poradí s hydroizolacemi, znamená to také ochranu investice majitele do bytového domu. Není to ale samozřejmě pouze o tom, že je potřeba řešit to nejnutnější.

Vyšší komfort bydlení

Nedílnou součástí starosti o bytový dům je také zvýšení komfortu nájemníků. Majitele bytových domů by to mělo zajímat zejména z toho důvodu, že kvalitně zrekonstruovaný bytový dům umožňuje oprávněně těžit z vyššího nájemného. Bydlení pro 21. století mohou zajistit například také nové garážové brány, pokud k bytovce patří i garáže. To zlepší jak komfort, tak bezpečnost vozidel nájemníků, kteří v garážích parkují.

Revize bez starostí

Jak jsme již zmínili, u bytového domu je samozřejmě velice důležité, aby vše odpovídalo zákonným normám a právním předpisům. Tímto způsobem se samozřejmě majitel domu aktivně vyvaruje:

  • Vzniku situací, které jsou v rozporu se zákonem
  • Provozu život a zdraví ohrožujícího objektu

Velice důležité jsou zejména bezpečnostní předpisy, kdy stojí za zmínku třeba protipožární ochrana. Také revizní činnost lze nechat na starosti profesionální správě budov a prostřednictvím specializované firmy tak třeba provedou kontrolu hydrantů, která je samozřejmě povinná. Tyto nadzemní a podzemní systémy jsou naprosto zásadní pro zajištění dodávek vody, pokud dojde k požáru. Je to tedy významný prvek bezpečnosti budovy.

Témata:

pr článek | Bydlení | Byty | stars24.cz

Vstoupit do diskuse