Národní rozpočtová rada vydala nelichotivou prognózu. Tvrdí, že české veřejné finance nejsou i přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů dlouhodobě udržitelné. Dluh veřejných financí by kvůli stárnutí populace dosáhl v roce 2068 až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP). To je více, než vykazuje jakákoli země Evropské unie včetně ekonomicky slabého Řecka.

Problematika reformy důchodového systému je jednou z priorit současné vlády. Resort práce a sociálních věcí musí zavést opatření, která přispějí k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému.

Zpráva rady uvádí, že nepříznivému vývoji by bylo možné zabránit zvýšením daní, posunutím věku odchodu do důchodu nebo snížením důchodů. "České veřejné finance dlouhodobě udržitelné. Hlavním důvodem dlouhodobé neudržitelnosti českých veřejných financí je stárnutí obyvatelstva," uvedla rada.

Zásadním problémů je vývoj důchodového systému po roce 2030, kdy začnou do důchodu odcházet ekonomicky silné ročníky. Do tohoto roku by měl být systém podle zprávy přibližně v rovnováze.

Podíl lidí ve věku 65 a více let na celé populaci se podle zprávy v následujícím půlstoletí zvýší ze současných 19 procent na téměř jednu třetinu.

S tím bude podle rady spojen nejen rostoucí objem výdajů na důchody, ale zvýšené nároky na zdravotní a dlouhodobou péči. Výdaje na starobní důchody by tak stouply ze stávajících zhruba sedmi procent HDP na zhruba 13 procent v roce 2059.

Zároveň bude ubývat obyvatel v produktivním věku. Česká společnost se tak bez ohledu na technologický pokrok ocitne před zásadní otázkou: zvýšit daně, nebo snížit důchody?

V úvahu připadá i posunout věk odchodu do důchodu, který by vzhledem k prodlužování lidského života dával největší smysl. Poslední debaty o něm ale vyvolaly v řadách obyvatelstva silnou vlnu nevole.

Témata:

důchody | senioři | stars24.cz

Vstoupit do diskuse