Prezident Miloš Zeman dnes zaslal dopis novému britskému králi Karlu III. Popřál mu hodně sil a úspěchů v nelehké době a pozval ho na opětovnou návštěvu České republiky. Znění dopisu serveru stars24.cz poskytl mluvčí hlavy státu.

"Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych využil této příležitosti a popřál Vám hodně sil a úspěchů ve Vaší nové roli. Váš nástup na trůn přichází ve velmi nelehké době, kdy mnozí lidé mají pocit, že jejich staré jistoty se hroutí, a obavy z nejisté budoucnost sílí," napsal Zeman.

Dodal, že britští panovníci mají v této souvislosti historicky nezastupitelnou úlohu a jejich vláda a oddanost monarchii představuje nejen pro občany Velké Británie, ale pro celý svět určitý maják stability, ke kterému mohou v těžkých časech vzhlížet.

"Vaše Veličenstvo, můj osobní vztah k Velké Británií pro mě byl vždy srdeční záležitostí. Vynikající vzájemné vztahy mezi našimi zeměmi mají dlouhou historickou tradici, a to i co se rodokmenu královské rodiny týče. Věřím, že Vaše panování naše vztahy dále prohloubí," píše prezident.

"Vím, že jste Českou republiku opakovaně navštívil, a bylo by nám nesmírnou ctí, kdybyste přijal pozvání k opětovné návštěvě naší krásné země v pozici Jeho Veličenstva krále Velké Británie a Severního Irska," uvedl Zeman.

V závěru dopisu mu ještě jednou popřál hodně zdraví a úspěchů jak v práci, tak i v osobním životě.

Témata:

Miloš Zeman | Král Charles III. (Karel III.) | stars24.cz

Vstoupit do diskuse