Česká politická scéna je plná psychopatů, myslí si uznávaný český psychiatr Radkin Honzák. V rozhovoru pro sesterský server EuroZprávy.cz také prozradil, jaké vlastnosti by měl politik. Současné garnituře nejde o službu občanům, ale o moc, myslí si lékař.

Pro vstup do politiky – obzvláště té vysoké – je asi třeba mít specifické vlastnosti. Co by podle vašeho odborného názoru nemělo takovému politikovi chybět? Jaké vlastnosti musí mít, aby „prorazil?“

Myslím si, že by mu neměl chybět charakter, ale s tím většina lidí, kteří u nás do politiky vstupují vůbec nepočítá, resp. ani neví, co to slovo znamená.

Kdysi jste prohlásil, že česká politická scéna je plná psychopatů. Souhlasíte  s takovým tvrzením i dnes? Opravdu musí být člověk psychopat, aby se stal dobrým politikem?

Souhlasím s tím stále. Politika by měla být službou občanům, ve skutečnosti je bitevním polem někdy se zcela jinými cíli.

Jaká vlastně je odborná definice psychopata? Je možné takovou osobnost stručně shrnout? A kolik takových lidí vlastně kolem sebe máme?

Psychopat - tak jak je snaha obnovit tento pojem dnes a dát mu specifický obsah - se vyznačuje především neohrožeností, odvahou, statečností. K tomu v různé míře přistupují další vlastnosti, především impulzivita a pak antisociální a agresivní prvky. „Dobří“ psychopati mají těch dalších relativně málo a proto mohou společnosti být velmi užiteční jako osobnosti na místech, které vyžadují odvahu. Všech lidí s vrozenou absencí strachu je něco kolem jednoho procenta.

Nebylo by lepší, kdyby politici při vstupu do politiky museli projít nějakými psychotesty? Měli by voliči znát psychologický profil člověka, kterému ve volbách dívají svůj hlas?

Obávám se, že by to bylo k ničemu, protože opakovaná volba lidí, kteří své voliče zklamali zásadním způsobem ukazuje, že to není věc racionální úvahy, ale hlavně emočně podmíněného rozhodnutí, které je vynáší nahoru.

Může být psychopat vůbec takovým politikem, který bude dobře sloužil nejen sobě, ale především lidem?

Určitě může, pokud má dobře rozložené osobnostní charakteristiky. Příkladem může být třeba J.F.Kennedy, který při hodnocení Hare-ho dotazníkem získal velký počet psychopatických charakteristik, a přitom provedl USA úspěšně kubánskou krizí.

Napadá vás nějaký výrazný politik, ať už ze současnosti nebo z minulosti, kdo vykazoval rysy psychopata a přitom dokázal sloužit lidem a změnit svět?

V této chvíli jednoznačně papež František.

Vy sám politiku a politickou situaci často komentujete. Neuvažoval jste někdy, že byste se do ní sám zapojil?

Nenapadlo, protože kdykoliv mně události přihrály nějakou takovou příležitost v lokálním rozměru, zjistil jsem velmi záhy, že na to nemám.

Češi teď netrpělivě čekají, jestli vznikne koaliční vláda. Ta vyžaduje jisté ústupky a kompromisy. Pokud se vrátíme k tomu, že mezi politiky se najdou i psychopati - jsou takoví lidé vzhledem ke své povaze vůbec schopni dělat nějaké ústupky?

Jak se vyvíjí situace, kdy půl roku po volbách nemáme vládu, nevyžaduje mého komentáře. Je zde ukázkově patrné, že současné garnituře nejde o službu občanům, ale o moc.

Témata:

politika | psychiatrie | Radkin Honzák | stars24.cz

Vstoupit do diskuse