Vláda v týdnu jmenovala ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) guvernérem ve Světové bance (SB), Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropské investiční bance (EIB) a Mezinárodní investiční bance (MIB) za Českou republiku.

Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Zástupci zemí v radách guvernérů se zpravidla stávají ministři financí členských zemí. Stanjura se stal ministrem financí v nové vládě Petra Fialy (ODS) v prosinci.

Podle vžité mezinárodní praxe, která byla přijata i ČR, je guvernérem ve Skupině Světové banky za Českou republiku jmenován ministr financí a jeho zástupcem náměstek ministra financí pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy. V Evropské bance pro obnovu a rozvoj je guvernérem za ČR ministr financí, kterého zastupuje guvernér ČNB. V Evropské investiční bance je guvernérem za ČR ministr financí, funkce alternáta neexistuje.

Světová banka zabezpečuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní standardy na celém světě. Vrcholným orgánem je Rada guvernérů. Ta se schází na výročních zasedáních, která se konají zpravidla v dubnu a říjnu. Rada guvernérů schvaluje zásadní dokumenty, jako jsou stanovy a roční účetní závěrku, a přijímá zásadní strategická rozhodnutí. Nejvyšším představitelem managementu Světové banky je její prezident.

Rovněž v případě EBRD je nejvyšší orgánem Rada guvernérů. Jsou jí svěřeny všechny pravomoci EBRD. Většinu svých pravomocí deleguje na Radu ředitelů.

Rada guvernérů EIB vydává všeobecné směrnice pro úvěrovou politiku a uděluje bance zmocnění pro finanční operace mimo EU a pro navýšení kapitálu.

Témata:

Zbyněk Stanjura | stars24.cz

Vstoupit do diskuse