"Důchody neustále navyšujeme." To jsou slova, která můžete už roky slyšet z úst vysoce postavených politiků. Stačí to ale? Ačkoliv se může zdát, že ano, opak je pravdou. Oproti okolním zemím jsme na tom totiž mizerně. Hořká čísla ukazují, že důchody v Česku nejsou oproti zbytku Evropy žádné terno!

Česko se v otázce výše důchodů nemá čím chlubit. V rámci Evropské unie jsou podprůměrné, a to jak co se jejich průměrné výše týče, tak i z pohledu hrubého domácího produktu. 

Ukázala to analýza, kterou koncem loňského roku zveřejnila společnost Deloitte. Ta zjistila, že z pohledu HDP je Česko osmý nejhorší stát v Evropské unii.

"Důchodový systém v Česku patří mezi podprůměrně náročné z pohledu celkových výdajů na důchody. Tyto výdaje dosahují 8,4 % HDP, z toho 6,9 % HDP připadá na starobní důchody, zbytek na invalidní a pozůstalostní důchody. V EU je tento podíl v průměru na 12,6 % HDP. „Nejlevnější“ důchodový systém mají Irové (5,7 % HDP), naopak nejvíce dávají na důchody Řekové (17,5 % HDP)," uvedli dále ekonomové.

Ani co se velikosti samotných důchodů týče na tom Česko není dobře. "Průměrný důchod v Česku je výrazně podprůměrný v EU. V roce 2016 dosahoval průměrný měsíční starobní důchod 407 EUR, zatímco v EU průměr činil 1 135 EUR," uvedli analytici.

Dodali, že tento dramatický rozdíl je dán do velké míry rozdíly v cenových hladinách napříč EU. Pokud bychom ale údaje přepočetli o rozdíly v cenách, zvýšil by se průměrný český důchod na 672 EUR. Česko tak v loňském roce poskytovalo deváté nejnižší důchody napříč EU.

Jak experti upozorňují dále, ukončení ekonomicky aktivního života většinou znamená výraznou změnu ve finanční situaci rodiny. A ani Česko není výjimkou, naopak. "Životní úroveň českého penzisty klesne zhruba na polovinu při odchodu do důchodu," míní experti s tím, že v rámci EU jet o opět podprůměrná hodnota. Nejméně pocítí přechod senioři v Lucembursku a Itálii. 

Témata:

důchody | důchodci | stars24.cz

Vstoupit do diskuse