Měsíc červenec byl na území České republiky teplotně téměř o 2 °C teplejší, než činí průměr za období 1981–2010, srážkově pak měsíční úhrny nedosahovaly ani poloviny hodnot, které jsou pro tento měsíc obvyklé. Není se proto co divit, že více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho. Vyschlá je i půda, pole, louky a lesy. Experti ale varují, že pokud přijdou silnější deště, půda kvůli suchu nepřijme téměř žádné srážky. 

Česko trápí sucho

ČHMU uvádí, že červenec byl srážkově výrazně pod normálem, z hlediska dlouhodobého průměru napršelo na území České republiky 48 % obvyklého srážkového množství. Byl však významný rozdíl mezi Čechami, kde spadlo pouhých 37 % a Moravou, kde srážkové úhrny odpovídaly 70 % normálního stavu.

Problémy se prohlubovaly i v prvním srpnovém týdnu, kdy spadlo pouhých 35 % srážek oproti normálnímu množství na území České republiky, na Moravě to bylo dokonce 17 % a v Čechách 43 %. „V uplynulém týdnu se vlhkost půdy na většině území České republiky zmenšila nebo zůstala na setrvalém stavu. Z hlediska vlhkosti půdy je situace kritická na většině nízkých i středních poloh na území ČR.“ uvádí biometeorolog Tomáš Vráblík.

„Hladiny sledovaných vodních toků jsou převážně setrvalé nebo místy slabě rozkolísané. Průtoky jsou na většině toků v porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry výrazně podprůměrné,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav. Experti předpokládají, že hladiny vodních toků zůstanou i nadále setrvalé nebo budou na velmi pozvolném poklesu. Během dnešního i zítřejšího dne se mohou vyskytnou intenzivní přeháňky a bouřky, které mohou přechodně rozkolísat zejména hladiny menších toků,“ varují meteorologové.

Déšť může přinést další problémy

Problém podle expertů spočívá v tom, že většina půdy je v takovém stavu, že v případě prudších dešťů není schopna absorbovat téměř žádnou vodu. Mohla by se tak opakovat situace z roku 2002, kdy Čechy zasáhly obří povodně. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patřily k nejtěžším přírodním katastrofám moderní české historie.

Odborníci totiž zdůrazňují, že jsou sucho a povodně jsou spojené nádoby. Nedostatek vody dosahuje v současné době podle odborníků historických hodnot. Do hloubky je proschlá i půda. Na to, aby se zásoby vody v české krajině doplnily, by podle nich bylo třeba, aby přišel dlouhodobý déšť, po kterém by ale nesmělo přijít další sucho.

Důležité je slovo „dlouhodobý“ déšť. Přívalové deště jsou i za normální okolností hlavní příčinou přívalové neboli bleskové povodně. Velmi často dochází k lokálním záplavám v níže položených místech nebo i v místech v intravilánu lidských sídel, kde kanalizace není schopna najednou odvést pryč velké množství vody.

Velká masa vody pak odtéká i místy, kde se za normálních okolností nemůže objevit. Výsledkem jsou často bývají zatopené sklepy, podchody, podjezdy, jámy apod., dále také popadané stromy, utržené větve, stržené střechy, ucpaná kanalizace, poškozené části budov či poškozené venkovní rozvody elektrické energie.

Fakt, že je půda vyprahlá a nedokáže najednou absorbovat větší množství vody, by pak situaci mohl ještě výrazně zhoršit. Když přijde intenzivní přívalový déšť, infiltrace a absorbce půdy nemusí všechno pojmout. Část vody se sice vsákne, ale velkou část půda nebude schopna rychle infiltrovat a ta pak odteče.

Co nás čeká v příštích dnech?

ČHMU vydalo varování před silnými bouřkami platí pro Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj a části Středočeského a Jihočeského kraje, které platí do dnešní půlnoci. Podle meteorologů může při nich napršet v úhrnech kolem 30 milimetrů a déšť může zatopit níže položená místa a sklepy. Mohou se objevit i kroupy.

„Nejvíce srážek spadne během pátečního dne a to očekáváme zatím podle modelů úhrny okolo 10-15 mm/den. Dále by příští pondělí díky brázdě nízkého tlaku mělo také na větší ploše pršet. Ve zbylých dnech půjde většinou jen o lokální přeháňky. Celkově čekáme do příštího pondělí úhrny okolo 20 mm/týden s tím, že při lokálních bouřkách mohou být podstatně vyšší,“ uvádějí experti z portálu Intersucho.

„Po přechodu fronty by se mělo sucho zmírnit v povrchové vrstvě a to převážně v jižní polovině republiky. Ve vrstvě 40-100 cm predikované srážky nepomůžou a nadále se bude sucho kategorie S3 (výrazné sucho) a výše udržovat na většině území. Relativní vlhkost půdy bude ve čtvrtek v některých katastrech ještě pod 20 % a obecně pod 30 % na jižní Moravě a v Polabí. V sobotu by pak měla mít většina republiky relativní nasycení již na 30-40 %," dodávají. 

Témata:

Počasí | Déšť | Povodně | stars24.cz

Vstoupit do diskuse