Dlouhotrvající a intenzivní vlna veder, která sužuje některé části severní a západní Evropy, vytváří teplotní rekordy. Letošní červenec byl celosvětově třetí nejteplejší v historii měření, uvedla evropská agentura pro sledování atmosféry Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

V evropském měřítku jde o šestý nejteplejší červenec v historii výzkumu, přičemž teplota v Evropě opakovaně přesahovala 40 stupňů Celsia.

Výrazně nadprůměrné teploty převažují podle vědců především na severní polokouli. Teplotní rekordy zaznamenaly například země v severní a západní části Evropy, naopak podprůměrné teploty panovaly podél západní části Indického oceánu, od Afrického rohu po jižní Indii, nad velkou částí střední Asie i nad většinou Austrálie.

V souvislosti s teplotními rekordy zaznamenal červenec 2022 také nadprůměrné sucho. Nedostatek srážek postihl zejména jihozápad a jihovýchod Evropy. Sucho mělo výrazný dopad na lokální hospodářství a způsobilo šíření a zesílení požárů. Nadprůměrně suchý červenec zaznamenaly i země ve velké části Severní Ameriky, v rozsáhlých oblastech Jižní Ameriky, střední Asie a Austrálie. Naopak nadprůměrně vlhké podmínky byly zejména ve východním Rusku, severní Číně a v rozsáhlém pásmu od východní Afriky přes Asii až po severozápadní Indii.

"Lze očekávat, že s dalším nárůstem globálních teplot budeme nadále svědky častějších a delších období extrémně vysokých teplot. Vlny veder představují vážné riziko pro lidské zdraví a mohou zvýšit intenzitu a délku trvání mnoha dalších katastrofálních klimatických jevů, včetně lesních požárů a sucha, což má dopad na společnost i přírodní ekosystémy," uvedla Freja Vamborgová, vedoucí vědecká pracovnice služby Copernicus Climate Change Service.

Témata:

Počasí | Léto | stars24.cz