Za posledních 20 let zažívá Česko jeden teplotní extrém za druhým. Podle meteorologů bude situace v budoucnu ještě horší a hrozí, že počasí u nás bude stejné jako v Africe, s minimem sněhu a tropy na denní bázi!

Česko budou i letos sužovat extrémní vedra a vyhlídky do budoucna nejsou o moc lepší. V dalších letech se podle klimatologů dají očekávat extrémní výkyvy počasí, což by mělo dopad i na ráz krajiny a celého ekosystému ve celé Evropě. Podle odvážného katastrofického odhadu by tak Česko mohlo za několik desítek let vypadat jako na poušti. Těch máme v Česku několik a pomalu se rozšiřují.

Požáry a přívalové deště by způsobovaly ohromné škody, vyschlá půda by například nedokázala absorbovat přívalovou vodu a eroze by zapříčinila odnos ornice. To by mohl být začátek rozšiřování písečných přesypů.

V první řadě bychom přišli o většinu lesních porostů, vznikaly by požáry vyschlých lesů po kterých by zůstala jen vypálená krajina. To by mělo za následek ztrátu přirozeného ekosystému a v biotopu by se dokonce mohli rozšiřovat exotické druhy hmyzu.

Pokud by takovýto scénář probíhal, nejhůře by na tom bylo Polabí a Jižní Morava. Nejdříve by začaly vysychat rybníky a jezera. Největší vodní plochy by se změnily na semeniště hmyzu. Řeky by se staly toxickými a pitná voda by se tak stala cenou komoditou.

Pokud by se pouště rozšiřovali nadále, dal by se očekávat i extrémní výkyv teplot. Za padesát let by tak přes den mohlo být +40 °C a v noci klidně - 5 °C, stejně jako v Africe na Sahaře.

Radikálně by se změnil i život lidí. Stejně jako jejich oblékání. Ze syntetických materiálů, ve kterých by se doslova upekli, by přešli na jednoduché bavlněné tuniky. Změnila by se zřejmě i pracovní doba. Nutností by bylo zavedení polední přestávky, "siesty".

Rozšiřování pouští v Čechách je podle expertů možné, ale jde o dlouhodobý proces. První výrazné změny by se mohly projevit v horizontu dvou generací. Oteplování navíc bude stále silnější.

„Dnes se odhaduje, že v roce 2050 bude Česká republika zhruba na podmínkách, které má severní Itálie. Ale můžeme si představit, že pokud nezredukujeme vůbec nic, tak už kolem roku 2050 můžeme být třeba na severu Sahary,“ řekla Českému rozhlasu meteoroložka Taťána Míková.

Dodala, že po roce 2000 zažíváme téměř jenom nadprůměrné roky. "Už je jenom otázka, jestli ten rok bude mírně nadprůměrný nebo extrémně nadprůměrný,“ popisuje meteoroložka.

Témata:

Počasí | Poušť | Léto | stars24.cz

Vstoupit do diskuse