Střelba na filozofické fakultě: Na UK je rozbito 130 dveří. Univerzita zavede nová opatření, výuka bude probíhat online

Univerzita Karlova

Autor: Markéta Dosedělová

4. ledna 2024 14:36

Univerzita Karlova v Praze postupně implementuje doporučení, která vzešla z bezpečnostní analýzy svých budov. Zdenek Kalvach, poradce pro bezpečnost univerzity, navrhl opatření jako nácvik modelových situací, zavedení krizového informačního systému a instalaci dalších tísňových tlačítek. Kalvach zdůraznil důležitost okamžité reakce univerzity v krizové situaci, včasného varování a efektivní koordinace pro zmírnění důsledků podobného incidentu, jako byla nedávná střelba, která si vyžádala 14 obětí.

V souvislosti s policií zásahem v hlavní budově Filozofické fakulty, který následoval po tragickém útoku 21. prosince 2023, bude budova uzavřena do konce ledna z důvodů nutné opravy.

Kalvach upřednostňuje nácvik rutinních a krizových postupů na školách a zdůrazňuje potřebu praktického tréninku. Doporučuje vytvoření centrální bezpečnostní linky a krizového informačního systému pro šíření informací o krizových situacích.

Děkanka Eva Lehečková uvedla, že letní semestr začne 19. února, ale vzhledem k možným opravám bude možná probíhat online. Budova podle ní musí projít opravou. Po policejním zásahu zůstalo zničeno více než 130 dveří a jen jejich oprava bude stát několik milionů korun.

Zdůraznila ochotu fakulty být vstřícná vůči studentům, nabízí individuální studijní plány a odpouští školné pro ty, kteří by prodloužením studia utrpěli finanční ztráty. Prioritou univerzity je co nejdříve obnovit akademický život a provoz.

Kvůli útoku bude na Náměstí Jana Palacha v Praze vytvořeno pietní místo s hořícím ohněm po celý leden. Rektorka Milena Králíčková zdůraznila možnosti psychologické pomoci a informovala, že Nadační fond UK má aktuálně 73 milionů korun na pomoc rodinám obětí a zraněným.

Témata: střelba na pražské FF UK (21.12.2023) Univerzita Karlova