Konec HHC v Česku. Začal platit zákon, který obchodníky nepotěšil

Drogy

Autor: Libor Frýdl

6. března 2024 17:44

Od dnešního dne začíná platit zákaz držení a prodeje produktů s psychoaktivními látkami HHC, HHC-O a THCP, které byly zařazeny na seznam zakázaných návykových látek.

Zařazení znamená, že s předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení.

Zmíněné povolení k zacházení však lze na základě zákona o návykových látkách udělit pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům, přičemž takový účel musí subjekt prokázat v rámci správního řízení.

Ostatní zacházení český právní řád považuje za protiprávní a ani případné skladování předmětných látek za účelem jejich dodání fyzickým osobám zákon o návykových látkách nepřipouští.

Osoby, které budou přechovávat uvedené látky nebo výrobky s obsahem daných látek v malém množství pro svou potřebu, se budou dopouštět přestupku, za který jim hrozí pokuta do výše 15000,- Kč. V případě, že se bude jednat o množství větší než malé, případně budou předávat uvedené látky a výrobky jiným osobám, může být jejich jednání klasifikováno jako trestný čin.

Zařazení předmětných látek mezi návykové látky bylo stanoveno na přechodnou dobu do 1. ledna 2025 s tím, že bude posuzována rizikovost předmětných látek a zvažovány další kroky za účelem ochrany veřejného zdraví.

Vláda přijala opatření k regulaci, poté co začalo docházet k častějším případům, kdy děti nebo mladiství skončili v nemocnici po požití cukrovinek obsahujících látku HHC, které nejsou označeny jako potraviny.

Prodejci již několik dní nabízejí alternativy s obsahem látek s podobnými názvy, které nejsou zakázány. Na toto riziko upozornil například národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). 

Témata: Marihuana