Jak můžete pomoc a kde? Nadace Univerzity Karlovy vyhlásila sbírku rodinám po střelbě na FF UK v Praze

Policisté zajistili místo tragické střelby na Filozofické fakultě UK. (21.12.2023)

Autor: Jan Novák

22. prosince 2023 19:11

Lidé již vložili miliony korun do fondu na pomoc těm, kteří byli postiženi tragédií na pražské filozofické fakultě po čtvrteční střelbě, při které zahynulo 14 lidí. Možnost přispět na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů, kteří byli zasaženi střelbou na filozofické fakultě, existuje prostřednictvím Nadačního fondu Univerzity Karlovy. Kromě toho je k dispozici i bezplatná psychologická pomoc poskytovaná různými organizacemi.

Dosud bylo shromážděno na účtech sbírky téměř 11 milionů korun. Univerzita plánuje tyto finanční prostředky využít k cílené podpoře postižených, a to ve spolupráci s vedením filozofické fakulty.

Kde přispět

Veřejnost může do sbírky UK přispět na webu nadačního fondu nebo zasláním libovolné částky na transparentní účet číslo 556677359/0800. Do zprávy mají dárci napsat „Pomoc FF UK“ a také své jméno, pokud chtějí požádat o potvrzení o daru.

Další sbírka funguje na portálu Znesnáze21. Lidé tam přispěli přes 2,6 milionu korun a částka narůstá.


Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) a Intervenční centrum v Praze aktivně poskytují aktuální psychologickou pomoc přeživším, svědkům a jejich příbuzným. Psychologové a krizoví interventi IZS nabízejí akutní podporu, a v případě potřeby jsou k dispozici speciální linky první psychologické pomoci Policie ČR. Dlouhodobá pomoc a podpora v komunitě jsou rovněž k dispozici, a to jak prostřednictvím organizací, tak i města Prahy, které zajišťuje krizovou intervenci a psychologickou podporu prostřednictvím Intervenčního centra a RIAPS. Odborníci z těchto center jsou připraveni poskytnout další podporu rodinám a blízkým postižených.

„Jsme připraveni na další podporu rodin a blízkých obětí a účastníků tragédie. Naši odborníci z Intervenčního centra – Centra sociálních služeb Praha – a RIAPS poskytují krizovou intervenci a psychologickou podporu. V tomto centru jsou zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů i zdravotnického personálu,“ uvedla náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandra Udženija.

Kam se obrátit

Nonstop je k dispozici krizová linka Systému psychosociální intervenční služby pro blízké a pozůstalé, a to na telefonu 227 272 225.

Chatovou podporu spustilo také Centrum Carolina Univerzity Karlovy na webu centrumcarolina.cuni.cz.

Speciální krizovou linku, která funguje nonstop, zřídil i Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Policií ČR, a to na čísle 974 823 158.

K dispozici je i Pražská linka důvěry na čísle 222 580 697 včetně online chatu

Pomoc studentům nabídla i Linka bezpečí, která funguje nonstop na čísle 116 111.

Společnost In IUSTITIA spustila krizovou linku psychologické pomoci dostupnou na čísle 773 177 636 a 773 177 844.

Témata: střelba na pražské FF UK (21.12.2023) Univerzita Karlova