Bouřky jsou uhrančivým přírodním jevem. Jak vznikají a proč jich je nejvíce v létě?

Bouřky v Česku

Autor: Libor Frýdl, stars24.cz

21. července 2023 16:09

Bouřky jsou majestátní a zároveň ohromující přírodní jevy, které jsou sice nebezpečné a leckdo se jich bojí, pro jiného jsou ale krásné a dokáže u nich například spokojeně usnout. Jak ale vznikají bouřky a proč jich je nejvíce v létě?

Bouřky jsou atmosférické jevy, při kterých dochází k intenzivnímu uvolňování energie v podobě blesků, hromů, silných větrů a přívalových srážek. Tyto úkazy jsou důsledkem složitých fyzikálních procesů v atmosféře, které se odehrávají za určitých podmínek.

Bouřky obvykle vznikají v místech, kde se setkávají dvě různé vzdušné hmoty s odlišnými vlastnostmi. Během horkých letních dnů se sluneční paprsky ohřívají zemský povrch, což způsobuje zahřátí vzduchu nad ním. Teplý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, zatímco chladný vzduch nad okolními oblastmi zůstává na zemi.

Tento stoupající vzduch vytváří podtlak v dolních vrstvách atmosféry, což způsobuje nasávání vzduchu z okolních oblastí. Jak teplý vzduch stoupá do vyšších vrstev atmosféry, ochlazuje se, a když dosáhne určité výšky, dochází k jeho kondenzaci a tvorbě oblaků. Tento proces se nazývá konvekce.

Během konvekce dochází ke střetu částic vodní páry a ledových kapek, což generuje statickou elektřinu. Tyto náboje se oddělují v oblaku, když kladné náboje stoupají nahoru a záporné zůstávají na spodní části oblaku. Vlivem těchto rozdílných elektrických nábojů dochází k vyrovnání elektrostatického napětí, což se projevuje v podobě blesků, které vidíme na obloze.

Proč je bouřek nejvíce v létě?

Léto je obdobím, kdy slunce ohřívá zemský povrch nejvíce. Tím dochází ke zvýšení teploty vzduchu a následnému vzniku více konvektivních proudů, které způsobují větší stoupání teplého vzduchu do vyšších vrstev atmosféry. To vytváří ideální podmínky pro vznik bouřkových oblaků.

Navíc jsou bouřky častější v letních měsících i kvůli vyššímu obsahu vodní páry v atmosféře. Teplé počasí způsobuje rychlejší odpařování vody z povrchu vodních ploch, což zvyšuje vlhkost vzduchu a přispívá k větší tvorbě bouřkových oblaků.

Přestože jsou bouřky ohromujícím přírodním divadlem, je důležité si uvědomit, že mohou přinést i nebezpečí v podobě silných větrů, přívalových srážek a blesků. Je proto důležité dbát na varování meteorologů a přijmout opatření k ochraně svého života a majetku, pokud se blíží bouřková fronta.

 

Témata: Bouřky