Popeleční středa je pojmenování, které rozhodně není známé pouze křesťanům, jichž se opravdu bytostně týká. Do jejího začátku a začátku půstu zbývá už ani ne půl dne.

Podobně jako Velikonoce nemá ani Popeleční středa fixní datum, jedno s druhým souvisí. Připadá totiž na šestačtyřicátý den před Velikonoční nedělí, letos je to tedy zítřek.

Jde o první den postní doby, která je čtyřicetidenní a nezapočítávají se do ní neděle. Popeleční středa je společně s Velkým pátkem jedním z dvou dnů opravdu přísného půstu a připomínkou pomíjivosti pozemského života.

Ptáte se, proč má takové přízvisko, jaké má? Je to kvůli znamení popelem, které je doprovázeno slovy: "Čiňte pokání a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš."

Témata:

Masopustní průvod | stars24.cz