Dnes je Květná neděle, křesťanům končí čtyřicetidenní postní období a začíná pašijový týden, který končí Velikonocemi.

Věřící si dnes připomínají Kristův vjezd do Jeruzaléma a poslední týden jeho života. Při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista, tedy pašije, a v kostelích se světí kočičky a jiné zelené větvičky symbolizující palmové ratolesti, kterými byl vítán v Jeruzalémě. Pro nevěřící jsou Velikonoce oslavou příchodu jara.

Oslavy v posledních dvou letech ovlivnila epidemie covidu-19. Účast na bohoslužbách byla omezená, lidé v kostelích museli mít respirátory a dodržovat rozestupy. Byl zakázán hromadný zpěv. Letos žádná opatření neplatí, mše se mohou konat bez omezení, pouze se účastníkům doporučuje dodržování rozestupů a dezinfekce rukou.

Datum Velikonoc se odvozuje od velikonoční neděle, která je první nedělí po prvním jarním úplňku. Po Květné neděli následuje Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa a Zelený čtvrtek, který je prvním dnem, kdy se připomíná Kristovo třídenní utrpení a vzkříšení.

S večerem na Zelený čtvrtek přichází takzvané velikonoční třídenní (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Boží hod velikonoční. Velký pátek je připomínkou dne, kdy byl Kristus umučen a zemřel na kříži. Bílá sobota, den pobytu Krista v hrobě, nočními obřady přechází v neděli, kdy se slaví zmrtvýchvstání.

Témata:

Velikonoce | stars24.cz