11. září nás čekají tradiční Svatomartinské oslavy, jejichž neoddělitelnou součástí jsou ochutnávky vín, rohlíčky a dozlatova upečená husa. Víte ale, kým vlastně Sv. Martin z Tours skutečně byl?

Podle církevních legend se Martin Tourský narodil v roce 316 n. l. pohanskému římskému důstojníkovi v Horní Panonii, dnešním Maďarsku. Po svém nástupu do armády se Martin stal svědkem něčeho, co výrazně ovlivnilo jeho život. Když jej jedné noci zastavil žebrák s žádostí o almužnu, kterou Martin neměl, rozhodl se mu darovat část svého vojenského oděvu.

Posléze se mu zjevil Ježíš Kristus právě v těchto šatech. Nelze se proto divit, že pak Martin následně přijal v roce 339 křest a rozhodl se celý svůj život zasvětit službě Bohu. Ačkoliv se v roce 372 stal biskupem, žil i dál jako mnich, tedy skromně. Zemřel pak 8. listopadu 397 v Candes. Pochován byl 11. listopadu téhož roku v Tours. Proto se mu také říká Martin Tourský, a proto je jeho svátkem 11. listopad.

Proč se na počest Martina Tourského jí právě rohlíčky nebo husy nikdo přesně neví. Někteří říkají, že se před svým vysvěcením do biskupského řádu schovával v husníku, kde jej ale tato domácí zvířata svým štěbetáním vyzradila. Jiní zase tvrdí, že jej rušily při kázání, a proto si dnes musejí tradičně svůj hřích "odpykat" na pekáči. 

Co se týče vína, tak to se v dřívějších dobách pilo buď mladé anebo staré. Z tohoto důvodu se vedou spekulace, zda se na Svatého Martina nedojednávaly nové smlouvy a dohody právě nad skleničkou tohoto alkoholického nápoje vyrobeného z té nejčerstvější sklizně. S touto tradicí měl údajně přijít císař Josef II. Jiní ale namítají, že tato tvrzení nemají žádnou oporu v historických pramenech, a že adjektivum "svatomartinské" bylo z hlediska stáří vína značně zavádějící.

I tak má ale Josef II. jistý podíl na vinařské tradici Svatomartinských oslav. V roce 1784 totiž vydal nové zákony, které zásadním způsobem změnily hospodářství tehdejší Habsburské monarchie. Nově všichni zemědělci směli po určitou dobu prodávat bez omezení své plodiny. Tato právní úprava se stala účinnou k 11. listopadu, tedy Dni Svatého Martina. Možná, že se právě z tohoto důvodu začalo při této příležitosti pít víno. Nejde tedy o mládí či stáří tohoto nápoje, nýbrž o příležitost jeho pití.ů.

Témata:

jídlo | víno | stars24.cz

Vstoupit do diskuse