Období Velikonoc je radostné. Přichází jaro, malují se vajíčka, pečou se beránci, ale co ve skutečnosti představují tyto svátky?

Velikonoce jsou oslavou vzkříšení Ježíše, tedy svátky naplnění proroctví mesiáše, které uvádělo, že Kristus zemře za naše hříchy a třetího dne bude vzkříšen z mrtvých. Tyto svátky jsou tedy vzpomínkou na Ježíše, který se za nás obětoval.

Po vzniku křesťanství začali staří křesťané oslavovat den vzkříšení každou neděli. V roce 325 Rada Nikée rozhodla, že tento den bude stanoven svátkem. Problém nastal s debatou, zda má být den oslavován i ve všední den nebo jen v neděli. Nakonec se dohodli, že budou svátky Velikonoc připadat na neděli po prvním úplném měsíci v jarní rovnodennosti. Velikonoce tedy připadají každý rok na jiný den. 

Velikonoce se postupem času ovšem staly spíše pohanským svátkem a jejich symboly byly vyměněny. Zatímco křesťané vidí symboliku v kříži, nynější symboly v obchodních domech jsou jaro, vajíčka, zajíci nebo pomlázka.

Proč je právě zajíc symbolem pohanských Velikonoc? Jedním možným důvodem je, že Velikonoce přicházejí na jaře a s nimi i nový život. Právě zajíc je symbolem plodnosti s přicházejícím jarem. Toto zvíře je také symbolem měsíce, jak jsme vám již uváděli, datum Velikonoc závisí na něm. Dalším možným důvodem je fakt, že králík má v podzemí své přístřeší. Věřící lidé, proto mohli označit zajíce jako symbol, právě proto, že i on vychází z podzemí, jako vyšel Ježíš Kristus, když vstal z mrtvých.

Dalším velkým symbolem Velikonoc jsou vejce. I u těch je nejistá souvislost, proč se právě vajíčka stala symbolem svátků. Nejpravděpodobnějším tvrzením je fakt, že mnoho národů světa vidělo vejce, jako symbol nového života. Již ve starém Egyptě jedli lidé barevná vejce a starověká druidská tradice uváděla, že vejce hadů jsou posvátné.

Témata:

Velikonoce | stars24.cz

Vstoupit do diskuse