Vědce zajímá vyprávění lidí, kteří měli blízký kontakt se smrtí, o jejich neobyčejných zážitcích, jako například vidění světla na konci tunelu, setkání se zesnulými nebo prožitky z rekapitulace životních událostí. Tyto zážitky mají často podobný charakter, což vědce vedlo k otázce, proč vědomí nezmizí úplně, když srdce přestane bít.

Vědci z University of Michigan publikovali nový článek v časopise Proceedings of the National Academy of Science, ve kterém prezentují důkazy o prudkých nárůstech aktivity mozku spojených s vědomím u dvou umírajících pacientů.  Vědci prozkoumali záznamy EEG monitorování čtyř pacientů, kteří zemřeli na srdeční zástavu. Všichni pacienti upadli do kómatu po infarktu a po ztrátě reakcí byli odpojeni od přístrojů podporujících životní funkce.

Během odpojování ventilátorů u dvou ze čtyř pacientů - 24leté a 77leté ženy, se zaznamenalo zvýšení srdeční frekvence a nárůst mozkových vln v gama frekvenci, která je nejrychlejší mozkovou aktivitou spojenou s vědomím. Hlavní autor studie Jimo Borjigin uvedl, že během výzkumu vědci zaznamenali aktivitu v zadní kortikální zóně, která se skládá z temporálních, parietálních a okcipitálních laloků. Tyto části mozku jsou spojeny se změnami vědomí a pokud se aktivují, pacient může vidět, slyšet a cítit pocity mimo tělo.

Vědci nejsou schopni vysvětlit, proč pouze dva z čtyř pacientů projevili možné známky skrytého vědomí, zatímco zbylí dva nikoliv. Experti také varovali před vytvářením rozsáhlých závěrů kvůli omezenému počtu pacientů v této studii. Protože se pacienti nedožili toho, aby o svých zážitcích mohli promluvit, není možné s jistotou potvrdit, že opravdu zažili nějaké vize.

Borjigin dodal, že "Pozorovaná zjištění jsou rozhodně vzrušující a představují nový rámec pro pochopení skrytého vědomí u umírajících lidí". Doufá, že v budoucnu budou shromážděny další údaje o lidech.

Témata:

lékaři | stars24.cz

Vstoupit do diskuse