Rychlost a agresivita, s jakou se covid-19 šíří, naznačují, že epidemie či pandemie různých nemocí se mohou objevovat stále častěji. Vyplývá to ze zprávy Světového ekonomického fóra.

Podle Světového ekonomického fóra (WEF) se v dnešní době mohou ohniska infekčních chorob přenést z odlehlé vesnice do velkého města na druhé straně světa za méně než 36 hodin.

"Vypadá to, že počet ohnisek, stejně jako počet nově se objevujících infekčních nemocí v lidské populaci, postupem času roste, a to jak v celkovém počtu, tak v počtu příčinných onemocnění," tvrdí autoři nedávné studie, v níž mapovali šíření nemocí napříč lidskou populací.

Že nejde o plané varování dokládají statistiky. Světová zdravotnická organizace (WHO) každý měsíc eviduje 7 000 signálů potenciálních ohnisek, tedy míst, z nichž se šíří nakažlivé onemocnění. V červnu roku 2018 svět navíc poprvé čelil šesti z osmi chorob zvýrazněných v seznamu prioritních onemocnění

Tato onemocnění představují největší riziko pro veřejné zdraví z důvodu jejich epidemického potenciálu nebo nedostatečných protiopatření. Seznam se postupem času mění a nově první místo zaujal právě covid-19, zároveň ale poslední místo nadále zaujímá takzvaná "choroba X".

"Choroba X" přitom neznačí žádnou konkrétní nemoc, ale závažnou mezinárodní epidemii, která by mohla být způsobena patogenem, který je v současnosti neznámý a způsobuje onemocnění postihující lidskou populaci. Prakticky vzato donedávna například covid-19.

Zmíněný červen roku 2018 byl důležitý i z jiného úhlu pohledu. Nejen, že svět čelil šesti závažným chorobám, mezi které patří MERS, ebola, Zika a další onemocnění, ale média i vědci tehdy varovali před dalšími epidemiemi, které by lidstvu mohly hrozit. Jak se ukázalo, měli pravdu.

Témata:

Vědci | nemoci | stars24.cz

Vstoupit do diskuse