Česko donedávna patřilo mezi nejbezpečnější země světa. Obecně je Evropa považována za relativně stabilní a bezpečný region. Přitom jen kousek od naších hranic leží stát, který je podle nového výzkumu stejně nebezpečný, jako blízkovýchodní země!

Když plánujete vyrazit do zahraničí, hodí se vědět, jak je vlastně daná lokalita bezpečná. Je logické, že třeba taková Sýrie nebo Afghánistán budou rizikovější, nežli Švédsko či Kanada. Podívejte se, na základě jakých faktorů se vlastně (ne)bezpečnost zemí stanovuje a zjistěte, kam je skutečně bezpečné vyrazit.

Nepříliš překvapivě je většina z evropských zemí hodnocena velmi dobře. Seznam připravila společnost Drum Cussac, která se věnuje analýze bezpečnostních rizik ve světě a poskytuje poradenské služby v tomto oboru. Při svém mapování počítá s celou škálou rizik a faktorů, které jsou pak promítnuty do celkového hodnocení země.

Pro co nejkompletnější analýzu je potřeba zahrnout nejen očividné věci, jako je kriminalita v dané zemi nebo probíhající ozbrojený konflikt. Podle společnosti výzkumníci pracovali s pěti různými kategoriemi, které obsahují celkem dvacet různých faktorů.

Kategorie bezpečnostní hrozby zahrnuje právě zmíněná rizika, jako jsou teroristické útoky, míra kriminality, protesty a další. Analytici dále hodnotí politická rizika, tedy například úroveň korupce nebo stabilitu politického systému. Zdravotní kategorie zase počítá s výskytem nebezpečných nemocí nebo kvalitou místního zdravotnictví.

Další skupina faktorů je takzvaná environmentální a zohledňuje například četnost zemětřesení, aktivní sopky v oblasti nebo riziko hurikánů. Poslední kategorie hodnotí infrastrukturní rizika, tedy například existenci elektrické sítě či bezpečnost a kvalitu komunikací.

Všechny faktory jsou pak pro každou z jednotlivých zemí ohodnoceny a následně porovnány. Nejvíce rizikových zemí se vcelku předvídatelně nachází na Blízkém východě a v Africe. Vedle ozbrojených konfliktů jsou na vině především nedostatečně rozvinutá infrastruktura a rizika spojená se špatnou kvalitou zdravotnictví.

Naopak Evropa a Severní Amerika jsou hodnoceny velice příznivě. Česká republika je hodnocena jako „minimálně nebezpečná“, tedy nejlepším možným stupněm. Stejně jsou na tom například Slovensko, Německo, skandinávské státy, Velká Británie, nebo Švýcarsko. Polsko, Rumunsko nebo Maďarsko jsou na tom o stupeň hůře, přesto však zůstávají v kategorii nízké riziko.

Jako vysoce riziková je v Evropě hodnocena pouze Ukrajina. Řadí se tak po bok států jako jsou Irák, Venezuela, Súdán nebo Pákistán. Nejvyšším, tedy extrémně rizikovým stupněm, jsou hodnoceny například Libye, Sýrie nebo Afghánistán. Vůbec nejlépe je na tom ale malý karibský ostrov Aruba, který patří Holandsku. Z větších zemí pak podle autorů studie následují Tchaj-wan, Singapur a Uruguay.

Témata:

Česká republika | Země | Ukrajina | stars24.cz

Vstoupit do diskuse