Umělá inteligence jako náhrada lidské síly aneb může nás AI připravit o práci?

AI přítelkyně

Autor: Libor Frýdl

22. srpna 2023 8:59

Podle dnešní zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) není pravděpodobné, že generativní umělá inteligence (AI) zcela nahradí většinu pracovních pozic lidí. Místo toho se očekává, že AI automatizuje určité části pracovních povinností a tím uvolní lidi pro jiné úkoly.

ILO zdůraznila, že kancelářská práce bude patrně nejvíce postižena touto automatizací. To může mít negativní dopad na zaměstnanost žen, protože v kancelářském prostředí jsou ženy nadměrně zastoupeny, zejména v bohatších zemích.

Nárůst zájmu o generativní umělou inteligenci a aplikace jako jsou chatboti vyvolává obavy z úbytku pracovních míst. Tyto obavy jsou podobné reakcím veřejnosti na zavedení montážních linek na začátku 20. století nebo velkých počítačů v 50. letech minulého století.

ILO dospěla k závěru, že většina pracovních míst a odvětví bude pouze částečně automatizována a umělá inteligence spíše bude doplňovat práci než ji nahrazovat. Klíčovým dopadem této technologie pravděpodobně bude rozšíření spektra pracovních činností.

Studie uvádí, že v oblasti kancelářské práce, která je nejvíce ohrožena touto technologií, lze automatizovat zhruba čtvrtinu úkolů. Naopak většina jiných profesí, jako jsou manažeři a prodejci, bude omezeněji postižena tímto trendem.
 

Témata: umělá inteligence